h

SP wil van GS snelle handreiking naar patiënten in geestelijke gezondheidszorg

21 juli 2006

SP wil van GS snelle handreiking naar patiënten in geestelijke gezondheidszorg

De SP statenfractie van Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over de problemen die GGZ-cliënten nu ondervinden. Aanleiding is het bericht van de landelijke GGZ in het ´position paper` dat aan de politiek is verzonden voor het algemeen overleg van de vaste commissie van VWS over de AWBZ op donderdag 22 juni.
In Zuid-Holland zal het niet anders zijn dan in de rest van het land. Daarom stelt Gerard Harmes, lid van commissie Samenleving, schriftelijke vragen over de grootte van het bedrag waarom het gaat in Zuid-Holland, of er al instellingen zijn geweest die met het college van GS contact gezocht hebben. Ook wil de SP weten of GS van mening zijn dat deze situatie onhoudbaar is en er onmiddellijk iets moet gebeuren zodat de cliënten niet verder in de problemen komen. Gezien het feit dat de provincie de taak heeft om het niveau van zorgvoorzieningen in de regio in de gaten te houden en op te treden bij het in gevaar komen daarvan. De SP dringt aan bij de gedeputeerde de staatssecretaris een snelle handreiking naar de sector te bepleiten. En wil weten of GS bereid zijn om, bijvoorbeeld met GGZ Nederland, in overleg te treden over een mogelijke tijdelijke oplossing. Ten slotte vraagt Harmes welke maatregelen GS genomen hebben naar aanleiding van deze landelijke berichtgeving. In de eerstvolgende statencommissievergadering (13 september 2006) wil Harmes dit punt aan orde stellen.

Via hun site en ook berichten in de media geven een verontrustend beeld van de patiëntenzorg GGZ. De patiëntenzorg in de GGZ komt in de knel door het gebrek aan contracteerruimte in de AWBZ. GGZ-instellingen kunnen geen nieuwe patiënten meer aannemen en moeten soms zelfs lopende behandelingen stoppen. GGZ Nederland doet een dringend beroep op de staatssecretaris om een oplossing voor dit probleem te zoeken.
GGZ-aanbieders hebben in afspraken met de zorgkantoren voor hetzelfde geld al 2,5% meer zorg geleverd. Daarnaast hebben zij vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor eigen rekening nog eens 3,5% meer patiënten in zorg genomen. Zij kunnen dit niet langer volhouden. Het gevolg is dat GGZ-instellingen dit jaar geen nieuwe cliënten meer kunnen aannemen en in een aantal gevallen zelfs lopende behandelingen moeten staken. De wachtlijsten in de GGZ zullen onvermijdelijk groeien. Eén GGZ-patiënt heeft inmiddels een kort geding aangespannen.

Om de stijgende problematiek in de verschillende regio’s het hoofd te bieden is € 40 mln. nodig. Voor speerpunten zoals forensische zorg, autisme, traumazorg en bemoeizorg in middelgrote gemeenten is nog eens € 40 mln. nodig. Voor 2007 wordt een vergelijkbaar probleem verwacht. GGZ Nederland doet een dringend beroep op de staatssecretaris van VWS om het probleem te erkennen en GGZ-instellingen in staat te stellen om verzekerde zorg te leveren.
Hier dient de provincie haar verantwoordelijkheid te nemen meent de SP. De provincie houdt het niveau van zorgvoorzieningen in uw regio in de gaten en treedt op wanneer deze in gevaar dreigt te komen. Zo komt de provincie in actie wanneer er een tekort aan huisartsen dreigt of wanneer een ambulance in geval van nood niet binnen de wettelijke verplichte 15 minuten bij u kan zijn.

Voor inlichtingen Gerard Harmes 06-1220329 of Naomi Smulders 06-48201619.

U bent hier