h

Nog veel vragen over ziektekosten pleegkinderen

8 augustus 2006

Nog veel vragen over ziektekosten pleegkinderen

Pleegzorgaanbieder Horizon heeft een fonds om sommige ziektekosten die pleegouders in het huidige pakket voor de kinderen niet vergoed krijgen te bekostigen.
Dat stelt het college van Gedeputeerde Staten (GS) in antwoord op vragen van de SP.

Een maand geleden stelde SP statenlid Harre van der Nat vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) over de financiële gevolgen voor pleegouders met betrekking tot de verzekering van de kinderen.
Aanleiding was een rapport van de Nederlandse vereniging voor pleegezinnen waaruit bleek dat pleegkinderen niet meer standaard aanvullend verzekerd zijn voor ziektekosten. Pleegouders zouden daardoor in financiële problemen kunnen komen.
Van der Nat: “Dat er bij Horizon een fonds is, is een goede zaak, maar er blijft staan dat er een structurele oplossing moet komen.” In Zuid-Holland zijn echter nog twee pleegzorgaanbieders: Jeugdformaat en Flexus in de regio Rotterdam. De SP Statenfractie wil weten of er bij deze aanbieders ook iets geregeld is en welke kosten precies vergoed worden.

Statenlid van der Nat: “We zullen Gedeputeerde Staten hiernaar vragen, want als er geen fonds is, moet dat er snel komen. Ook al is het niet ideaal, een tijdelijke oplossing is nu echt nodig.” Ook wil de SP nog weten of ouders het fonds weten te vinden en of er ook gebruik van wordt gemaakt.

GS is het met de SP eens dat het een slechte zaak is dat pleegouders belast worden met extra kosten en dat dit in de toekomst zou kunnen leiden tot een nog groter tekort aan pleegouders. Verder antwoord GS op de vragen dat ze zullen wachten op de resultaten van de inventarisatie van de MO-groep.

Statenlid Harre van der Nat: “Wij zijn ook benieuwd naar de uitkomsten hiervan, maar het kan niet zo zijn dat pleegouders ondertussen in de problemen komen. Daarom trekken we opnieuw aan de bel.”

Pleegouders kunnen hun pleegkinderen ook onder hun eigen pakket verzekeren. Hiervoor moeten ouders dan wel extra kosten maken. Een uitgebreide aanvullende verzekering kost geld en ze zullen ook sneller in de problemen komen met hun no-claim. De SP meent dat pleegouders niet voor deze kosten op zouden moeten draaien.

In april heeft de staatssecretaris in antwoord op vragen van Agnes Kant (SP) gezegd dat er een oplossing moet komen voor dit probleem. Door de val van het kabinet valt niet te verwachten dat er snel iets gaat gebeuren. Een tijdelijke oplossing vanuit de provincie is dus meer dan nodig.

Een maand na de vragen van de SP hebben PvdA, VVD en CDA vergelijkbare vragen gesteld over hetzelfde onderwerp. Van der Nat; “Het is prettig dat de collegepartijen ook begrijpen dat de ontstane situatie niet te accepteren is. Ook al zijn ze daar eerst voor op vakantie geweest”.

U bent hier