h

Harmes op bezoek bij Maaszicht

2 augustus 2006

Harmes op bezoek bij Maaszicht

Onlangs zijn Statenlid Gerard Harmes en fractiemedewerker Naomi Smulders op bezoek geweest bij pension Maaszicht, de enige 24-uurs opvang voor dak- en thuisloze jongeren van 17 tot 23 jaar in Rotterdam Rijnmond. Gerard Harmes: ‘Het woord ‘pension’ doet eigenlijk geen recht aan het aanbod van Maaszicht. Opvang alleen is nooit genoeg zeker niet voor mensen in deze leeftijd.’ In het opvanghuis in Rotterdam, zitten in totaal 30 jongeren. Hiervan is 30 % onder de 18 jaar. Het team heeft een individueel begeleidende no-nonsense aanpak.

De jongeren in Maaszicht wordt naast bed, bad en brood, ook een begeleiding aangeboden op die gebieden waar dat nodig is voor de individuele jongere.
Zelfvertrouwen krijgen, hoop krijgen en zelfstandig worden zijn de algemene doelen. De zaken waar veelal aan wordt gewerkt zijn: werk, school, schuldhulpverlening, psychische hulp en het breken met oude patronen.
Een belangrijk onderdeel van het succes van de begeleiding van de jongere is het bestaan van het eigen echte restaurant waar de jongeren veel werkervaring op kunnen doen. Verder is het samenwerken met onder andere opleidingsinstituten, RIAGG’s, reclasseringsambtenaren opvallend. Bijzonder aan de aanpak is dat Maaszicht de deskundigen naar het huis toe laat komen. Hierdoor wordt er gezorgd voor korte lijnen, vertrouwde gezichten en een meer laagdrempelig aanbod.

Jongeren die eenmaal in een zwerfjongerenopvang terecht komen hebben vaak al zo’n 14 huizen (JZ) gehad en zo’n 200 hulpverleners gezien. Ze zijn compleet zorgmoe geworden, aldus de directeur Roel Rol van Maaszicht. Wat de mensen bij Maaszicht een tekort vinden aan de jeugdhulpverlening is dat er te rigide om wordt gegaan met de regels. De kern is om jongeren serieus te nemen, daar is grote behoefte aan. Daarnaast is van essentieel belang om hen niet op kleine misstappen (een blowtje gerookt hebben bv.) volledig af te wijzen of weg te sturen. Dat is werken vanuit een totaal irreëel beeld en leidt alleen maar tot demotivatie onder de jongeren.

De sociale dienst wil de jongeren zo snel mogelijk aan het werk krijgen. Maaszicht probeert voor de jongeren uit te leggen dat zij vaak eerst in een begeleid werkproject of iets dergelijks moeten groeien, voordat ze aan het werk gaan. Juist om de kans te vergroten dat ze daarna ook echt aan het werk blijven. Statenlid Gerard Harmes: ‘Pas als ze positieve ervaringen hebben opgedaan, zaken hebben verwerkt en werken aan hun toekomst kan je meer van ze verwachten.’

Het opvanghuis draait grotendeels op donaties maar heeft inmiddels ook recht op gemeentelijke bijdragen en AWBZ gelden. Door deze laatste erkenning hebben de jongeren ook recht op zorg, en gaat het niet puur om opvang! Dit is zeer essentieel voor het goed kunnen begeleiden van de jongeren.

Naomi Smulders: ‘Het aantal dak en thuisloze jongeren in Nederland zou duidelijk kunnen zijn. Maar het lijkt er, volgens de mensen in het veld, op dat men er in de politiek gewoon niet aan wil.’ De bekende cijfers spreken over 4500 zwerfjongeren. Er zitten echter daarnaast al 3500 jongens in de prostitutie, het aantal meisjes zal nog meer zijn. Verder worden de jongeren in detentie niet meegeteld. Deze laatste twee doelgroepen worden niet meegerekend aangezien zij vaak een dak boven hun hoofd hebben. Maar de situatie van deze jongeren is niet stabiel. Ze vervallen gemakkelijk terug in het zwervend bestaan, na detentie, tijdens prostitutie of na het afkeren tegen de prostitutie. Deze jongeren hebben een thuis, begeleiding en toekomst nodig. Statenlid Gerard Harmes: ‘De invulling van het hulpaanbod zou dus eigenlijk gericht moeten zijn op al deze jongeren.’

U bent hier