h

werkbezoek binnenvisserij

16 augustus 2006

werkbezoek binnenvisserij

Binnenhalen van de fuiken
Op dinsdag 15 augustus stapten SP statenlid Bart Vermeulen en fractiemedewerker Ap de Wit om 03,00 uur aan boord bij beroepsvisser Wilkin den Boer om een dag te kijken en te spreken over de beroepsvisserij in Zuid-Holland. Wilkin is beroepsvisser op de benedenrivieren en in de beheersgebieden van alle (vier) waterschappen in Zuidholland. Daarnaast is hij actief in een aantal visstandbeheercommissies en ook in de overkoepelende “Combinatie van beroepsvissers”, als vice-voorzitter. Gelukkig was het droog bij de afvaart van het spartaans uitziend schip van globaal 4 x 10 meter. Vanuit de Bakkerskil te Krimpen aan den IJssel werd koers gezet naar de Lek waar tot Schoonhoven een groot aantal zogenaamde schietfuiken werden opgehaald. De vangst bestond voornamelijk uit paling en enige snoekbaarzen. Alle ondermaatse snoekbaars en andere vissoorten zoals voorn, brasem, baars en roofblei werden direct weer teruggezet. Opvallend was dat er ook heel veel rommel in de fuiken zat, variërend van koffiebekers, chipszakken, sloopijzer tot bladeren, takken en rijshout. Tussen het ophalen en weer uitzetten van de fuiken was er genoeg tijd om over het belang, de bedreigingen en de kansen van beroepsvisserij te spreken.

schoonspuiten van de fuiken

Wilkin vertelde dat er in het benedenriviergebied 14 beroepsvissers actief zijn. Desondanks is er geen sprake van overbevissing want de vangsten blijven al jaren goed. Het is zelfs zo dat tijdens perioden met veel neerslag – als de Haringvlietsluizen openstaan – veel snoekbaars naar zee wordt gespoeld die door de zeevisserij, via de visafslagen, verkocht worden. In tegenstelling tot de algemene trend in Nederland lijkt ook de aalstand in de rivieren niet af te nemen. Alle beroepsvisserijbedrijven in het rivierengebied kunnen een goede boterham verdienen en de vooruitzichten daarop blijven goed. Op de overige wateren van Zuidholand zijn nog eens ca. 10 beroepsvissers actief. Hier zijn de vooruitzichten echter een stuk minder. Een aantal van die bedrijven is te klein om te overleven. De inkomsten nemen af omdat de aalstand daar sterk is afgenomen. Daarbij neemt, door de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water, de voedselrijkdom van veel watersystemen af – het water wordt daardoor helderder – waardoor de hoeveelheid vis afneemt. Vooral de snoekbaars – een culinair aantrekkelijke vis waarvoor een hoge prijs wordt betaald – neemt sterk af en zal nog verder afnemen. Aalscholvers, vandalisme en diefstal van fuiken zetten de bedrijfsresultaten verder onder druk.

Het belang van de beroepsvisserij is veel groter dan sec de opbrengsten van de vangsten (besomming) De waarde van; toeleveringen van netten/schepen, waardetoevoeging zoals fileren/palingroken, cultuurhistorische waarde, uitgifte vergunningen t.b.v. de sportvisserij, toerisme (ijsselmeer, palingrokerijen) beheervisserij en visstandbemonsteringen bedraagt waarschijnlijk een veelvoud van de totale besomming. Vooral beheervisserij en visstandbemonsteringen vormen belangrijke kansen voor de beroepsvisserij. De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht de waterschappen namelijk om de kwaliteit van het oppervlaktewater mede op basis van de visstand te beoordelen. In 2015 moeten de wateren in een goede ecologische toestand gebracht zijn en dit vraagt om beheer en regelmatig terugkerende bemonsteringen. Ook deelname aan visstandbeheercommissies, advisering van waterschappen t.a.v. beheer/bemonsteren, samenwerken met sportvisserij organisaties en wellicht het ontwikkelen van “blauwe diensten”, analoog aan de groende diensten die boeren nu al verrichten, bieden aanvullende kansen op verbetering van bedrijfsresultaten en maatschappelijke acceptatie.

Rond 14.30 uur stapten Vermeulen en de Wit weer op de steiger. De dag gaf een goede indruk van de beroepsvisserij op de rivieren, de daarmee gemoeide investeringen, risico’s en lichamelijke inspanning, de relevante wetgeving/beleid en de positie en mogelijkheden van de binnenvissector.

Tijdens een volgend werkbezoek zal de SP fractie een beroepsvisser – die veel kleinschaliger in de Haarlemmermeerpolder vist – bezoeken.

U bent hier