h

Opheldering over achterblijven bouw sociale huurwoningen Bollenstreek

13 september 2006

Opheldering over achterblijven bouw sociale huurwoningen Bollenstreek

Het Leidsch Dagblad berichtte op 31 augustus dat een aantal gemeenten uit de Bollenstreek het volkomen laten afweten als het gaat om de nieuwbouw van sociale huurwoningen. De SP Statenfractie vindt dat ontoelaatbaar.
SP statenlid Harre van der Nat "Alle twaalf gemeenten binnen Holland-Rijland hebben zich namelijk verplicht dat tenminste dertig procent van de nieuwbouw tussen 2005 en 2009 als sociale huur- of koopwoning wordt". Het gaat in het bijzonder om Lisse, Hillegom en Teylingen.
Volgens eigen cijfers van deze gemeenten blijkt dat zij hierin falen.
Lisse denkt in de periode 2005 – 2009 tenminste 56 woningen te bouwen voor de lagere inkomens. Hillegom zal 122 nieuwe woningen realiseren voor de laagste inkomens. Hierdoor zal slecht 1 op de 10 nieuw te bouwen woningen bereikbaar zijn voor woningzoekenden met een lager inkomen. Teylingen zal uitkomen op zestien procent met de bouw van 223 betaalbare huurwoningen op een totaal van 1.360 nieuwe huizen. De SP heeft in schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor deze situatie. Zij wil van Gedeputeerde Staten weten welke stappen zij gaat ondernemen tegen de besturen van de gemeenten die de norm niet dreigen te halen. Verder wil van der Nat duidelijkheid hebben over eventuele andere gemeenten in Zuid-Holland waar eenzelfde probleem dreigt. "Het kan niet zo zijn dat mensen met een lager inkomen gedwongen worden elders te gaan wonen. Gemeenten die zich bewust niet houden aan gemaakte afspraken dienen daarvoor verantwoording af te leggen” aldus van der Nat.

U bent hier