h

Provincie moet stortreglement Derde Merwedehaven aanpassen

13 september 2006

Provincie moet stortreglement Derde Merwedehaven aanpassen

Naar aanleiding van de besprekingen in de gemeenteraad van Dordrecht over de aanvoer van verontreinigde grond uit de Zellingwijk in Gouderak naar de stortplaats Derde Merwedehaven is gebleken dat in januari 2005 het stortreglement van de stortplaats is aangepast.

Het stortreglement staat nu het storten van veel meer verontreinigde grond toe, alsmede PCB en kwikhoudend bouw- en sloopafval.

SP statenlid Bart Vermeulen vindt dat een vreemde zaak. Vermeulen: ”Door de verruiming van het stortreglement wil men stoffen laten storten op de Derde Merwedehaven die volgens de vergunning niet toegestaan zijn. Dat kan natuurlijk niet.
Gedeputeerde Staten zullen daar snel opheldering over moeten geven en het stortreglement weer moeten aanpassen aan de vergunning.”

De vrees bestaat bij de SP-fractie dat de provincie op deze manier van het afval uit de Zellingwijk willen afkomen.
De Zellingwijk behoort tot de meest ernstige bodemverontreiningslocaties van Nederland en de sanering daarvan gaat binnenkort van start.

SP-er Vermeulen: “Dat de provincie Overijssel onlangs al heeft laten weten het afval uit de Zellingwijk niet te willen ontvangen op hun stortplaats moet toch te denken geven bij het provinciebestuur. Overijssel vreesde voor stankoverlast en de onduidelijke samenstelling van de verontreiniging. Dat is ook precies de reden dat het niet gestort moet worden op de Derde Merwedehaven.”

De SP fractie ziet meer in het verwerken of verbranden van de vervuilde grond zodat we definitief van de vervuiling afkomen.
Storten op de Derde Merwedehaven blijft de SP dan ook afwijzen en de vergunning staat dat volgens de partij ook niet toe.

U bent hier