h

SP en D66 niet eens met kostenraming ontwerp Rijn-Gouwelijn Oost

20 september 2006

SP en D66 niet eens met kostenraming ontwerp Rijn-Gouwelijn Oost

Er kleven nog een hoop onzekerheden aan de Rijn Gouwe Lijn is de conclusie van SP en D66 na afloop van het debat in de Provinciale Staten van woensdag 20 september.

Volgens beide fracties zijn er vooral op financieel gebied een aantal zaken niet duidelijk en zijn de risico’s te groot. Statenlid van der Nat (SP): “Het is niet verstandig om op dit moment meer geld in de Rijn-Gouwelijn te pompen. Het rijk geeft geen geld voor het westelijk deel van het traject en de financiële risico’s zijn nog steeds ruim 58 miljoen euro.
Gedeputeerde Staten zijn er niet in geslaagd het financiële risico fors terug te dringen.”

Elske Schreuder (D66) “De kosten voor dit ene project dreigen een onevenredig groot deel op te slokken van het budget dat we te verdelen hebben voor infrastructuur, voor openbaar vervoer, voor fietspaden en voor veilige en milieuverantwoorde mobiliteit in de hele provincie.”

Volgens de SP bestaat er ook grote twijfel over de door de stuurgroep Rijn-Gouwelijn al te gunstige voorspelde reizigersaantallen.
De SP is het verder een doorn in het oog dat een van de belangrijkste doelstellingen van de Rijn-Gouwelijn, namelijk het ontzien van het Groene Hart, niet gehaald gaat worden. De gemeenten langs het traject moeten veel gaan bouwen om hun bijdragen aan de RGL te kunnen betalen.

Door het zeer snelle afhameren van dit agendapunt door CdK Franssen lijkt het alsof de SP niet tegen het voorstel heeft gestemd. De partij heeft in haar bijdrage duidelijk geuit tegen het voorstel te zijn en heeft meteen een aantekening in de notulen laten maken dat ze tegen het voorstel is.

U bent hier