h

SP statenfractie en raadsfractie Brielle spraken met bewoners Vierpolders.

4 oktober 2006

SP statenfractie en raadsfractie Brielle spraken met bewoners Vierpolders.

avond bewoners Vierpolders

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst discussieerden leden van de SP Statenfractie en SP raadsfractie op vrijdagavond 29 september met bewoners uit Vierpolders over het voorzieningenniveau en woongenot in het dorp. Naast raadsleden van de SP, PVDA en D66 waren ook leden van de Zuid-Hollandse vereniging voor kleine kernen en dorpsraad Vierpolders aanwezig. Deze laatste twee hadden een uitermate constructieve bijdrage. Aanleiding voor dit SP initiatief was de enquête die de Statenfractie onder meerdere kleine kernen in Zuid Holland, waaronder Vierpolders, heeft gehouden. De resultaten van die enquête werden gepresenteerd en bediscussieerd. Centrale vragen daarbij waren: wat kunnen we met zijn allen bereiken en wat kunnen gemeenteraad en provinciale staten voor kleine kernen betekenen?

De meeste inwoners van Vierpolders noemden vooral het ontbreken van winkels, openbaar vervoer en voldoende goedkope huurwoningen en een huisartsenpost.
Sinds kort is er wel een SPAR winkel in het dorp. Deze winkel wordt beheerd door Stichting Zuidwester, een zorginstelling voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Hier snijdt het mes aan drie kanten; dankzij de inzet van de gehandicapten (AWBZ) is de winkel rendabel, de gehandicapten hebben een zinvolle dagbesteding en de dorpsbewoners hebben een winkel voor eerste levensbehoeften.

Het standpunt van de SP is dat openbaar vervoer in alle kleine kernen beschikbaar moet zijn. N.a.v. de enquête kwam het idee op tafel dat de bus tussen Brielle en Hellevoetsluis met een heel kleine omweg langs Vierpolders zou kunnen rijden. De SP statenfractie zal dit in Provinciale Staten aankaarten.

Gaandeweg de discussie ontstonden veel meer constructieve ideeën. Bijvoorbeeld om in samenwerking met de jongeren een ruimte inrichten voor jongeren in Vierpolders. Het is wellicht mogelijk om hiervoor een beroep te doen op een subsidie van de provincie.

De avond was een groot succes. De aanwezigen konden geïnspireerd en met nuttige informatie naar huis.

U bent hier