h

meer mogelijkheden voor voorzieningen in dorpen en kleine gemeenten

9 november 2006

meer mogelijkheden voor voorzieningen in dorpen en kleine gemeenten

Vele voorzieningen als postkantoren/agentschappen, banken, kleinschalige winkels op het platteland zijn verdwenen. Statenlid Gerard Harmes: 'De SP ziet dat de totale leefbaarheid en vitaliteit van ons platteland een sterfhuisconstructie begint te worden.'
De SP heeft daarom het initiatief genomen om in een motie aan Gedeputeerde Staten te vragen te inventariseren welke succesvolle initiatieven er op dit moment zijn en om een plan te presenteren en waarin maatregelen staan die de provincie gaat uitvoeren. Verder zal GS initiatieven moeten ontplooien waar deze kleinschalige winkels een vestigingskans hebben, mede door de bepalingen in de Algemene Subsidie Verordening (ASV) die dergelijke verlening mogelijk maken. De zes regiobesturen binnen de provincie worden aangespoord gebruik te maken van de regionale agenda Samenleving die in onderling overleg voorzieningen regelen.

De SP fractie is verheugd dat met steun van het CDA, de PvdA en GroenLinks haar motie over kleine kernen is aangenomen.
'De behoefte aan dergelijke voorzieningen voor alle bewoners neemt eigenlijk alleen maar toe, in het bijzonder voor ouderen en gehandicapten in relatie tot hun lagere mobiliteit', aldus Harmes.
Vele agrarische bedrijven spelen momenteel met verkoop van streekprodukten op locatie op deze ontwikkeling in. Niet in alle kleine kernen is een economisch potentieel aanwezig dergelijke bedrijven te starten of in stand te houden.
Harmes: 'Daarom is het van belang dat de provincie het beleid gaat uitvoeren waarmee deze voorzieningen en mogelijkheden meer kans krijgen'.

U bent hier