h

Regioconferentie over programma en kandidatenlijst

14 december 2006

Regioconferentie over programma en kandidatenlijst

Maandag 18 december wordt door de regioconferentie het concept verkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst behandeld. De afdelingen uit Zuid Holland hebben hun afvaardiging inmiddels vastgesteld. De afdelingen in de provincie hebben inmiddels diverse wijzigingsvoorstellen ingediend voor kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Beiden zullen op deze conferentie worden vastgesteld en hierna definitief zijn.

U bent hier