h

SP tegen bebouwing Elfenbaan

14 december 2006

SP tegen bebouwing Elfenbaan

De SP-fractie in provinciale staten heeft niet ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Huls om in het natuurgebied de Elfenbaan bij Zoeterwoude een rangeerterrein voor de Rijn-Gouwelijn aan te leggen.
De Elfenbaan is ooit aangelegd als compensatie voor de natuur die verloren ging bij de aanleg van de N11.
Doordat daar nu bebouwing wordt toegestaan delft de natuur weer het onderspit en wordt een belangrijke ecologische verbinding richting de kust doorsneden. SP-statenlid Bart Vermeulen vindt dat slecht beleid.
Vermeulen "De Elfenbaan wordt nu in de knop gebroken en het zal jaren duren voordat nieuwe compensatie voor deze bebouwing tot ontwikkeling komt. Door nu weer in een eerder compensatiegebied te gaan snijden blijkt dat er veel te makkelijk met natuur geschoven wordt."
De SP vreest dat deze aantasting van de Elfenbaan de weg vrijmaakt voor gemeenten om nu naar de Elfenbaan te gaan kijken als locatie voor bouwactiviteiten.

Naast de SP waren ook Groen Links en D66 tegen het voorstel.

U bent hier