h

Eindelijk onderzoek naar zandwinplassen provincie

22 januari 2007

Eindelijk onderzoek naar zandwinplassen provincie

Ruim twee jaar nadat de SP statenfractie aan het provinciebestuur vroeg om een evaluatie van de zandwinningen in Zuid-Holland heeft gedeputeerde van der Sar besloten deze alsnog uit te voeren.
Het gaat hierbij om onderzoek naar de staat van de Klinkenbergerplas, de Zevenhuizerplas en het Valkenburgse meer.
De SP vindt een onderzoek noodzakelijk omdat in recreatiegebied Vlietland in de gemeente Leidschendam gevaarlijke situaties zijn ontstaan als gevolg van zandwinning die niet volgens de vergunning is verlopen en waar de provincie te kort is geschoten in het handhaven van de vergunning.
Volgens peilingen van januari 2005 zijn de oevers van het Valkenburgse meer ook te steil.
Opvallend is dat die peilingen al twee jaar in het bezit van de provincie zijn, maar dat er tot nu toe geen enkele actie is ondernomen.

SP statenlid Bart Vermeulen trok de afgelopen jaren meerdere malen aan de bel om de slechte handhaving van de provincie aan de orde te stellen.
Vermeulen: “Het onderzoek moet snel aangepakt worden en daarbij moet ook naar het Joppe in Warmond gekeken worden. Ook daar wijzen peilingen op te steile en dus potentieel gevaarlijke oevers. Inmiddels mag de provincie het onderzoek ook wel uitbreiden naar het eigen functioneren, want er gebeurt al jaren niets, terwijl de provincie in vergunningen duidelijke afspraken heeft gemaakt. Het moet toch vrij simpel zijn om die te handhaven.”

Op welke termijn de provincie de zandwinplassen gaat onderzoeken is nog niet bekend. Voorlopig heeft de provincie de handen vol aan de verbeterplannen voor de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland. Omwonenden wachten daar al twee en een half jaar op verbetering van de oevers.

U bent hier