h

Geen industrieterrein in de Hoeksche Waard

31 januari 2007

Geen industrieterrein in de Hoeksche Waard

De SP statenfractie gaat niet akkoord met het streekplan voor de Hoeksche Waard.
Bij monde van statenlid Peter Romijn sprak de SP fractie uit blij te zijn dat ook de tweede kamer "nut en noodzaak" van een grootschalig industrieterrein in de Hoeksche Waard niet ziet zitten.
De Tweede Kamer wacht nu op een integrale gebiedsvisie en tot die tijd zou het provinciebestuur de besluitvorming over de inrichting van de Hoeksche Waard uit moeten stellen.
Om recht te doen aan deze uitspraak wilde Romijn het streekplan nu niet vast stellen, maar de besluitvorming in de Tweede Kamer eerst afwachten. Het college van PVDA, CDA en VVD gaf hier geen gehoor aan, maar wees het toekomstige industriegebied aan als transformatiezone zodat hier later alsnog een mogelijkheid kan zijn om grootschalige industrie te vestigen. De SP, die zich al jaren verzet tegen de plannen voor een grootschalig bedrijventerrein, verwees het streekplan daarom naar de prullenbak.
SP-er Romijn: “Veel van de andere plannen uit het streekplan, waaronder de bouw van veel woningen, hangen samen met het door gedeputeerde staten gewenste bedrijventerrein. Door die plannen wel vast te willen stellen geeft het provinciebestuur aan toch de plannen voor het bedrijventerrein later door te willen drukken.
De SP fractie vindt dat onaanvaardbaar en stemde hierom tegen.”

U bent hier