h

Gerard Harmes neemt afscheid van Staten

15 maart 2007

Gerard Harmes neemt afscheid van Staten

Gerard Harmes heeft deze week afscheid genomen van het Statenwerk na 3 termijnen (12 jaar) zich te hebben ingezet als volksvertegenwoordiger voor de SP. Mild en tegelijkertijd vol vuur voor de SP en een menselijker beleid toonde Gerard zich altijd betrokken bij de maatschappij. Gelukkig zal hij dat in de toekomst ook vast niet nalaten!

De fractieleden danken Gerard voor zijn tomeloze inzet in al die jaren!

Hieronder de toespraak zoals Gerard die hield in de Statenvergadering van woensdag 14 maart.

Vandaag ontvingen velen van u een koninklijke onderscheiding. Van harte gefeliciteerd hiermee. Zelf aanvaardde ik vorig jaar een onderscheiding van het Nieuw Republikeins Genootschap voor 13 jaar raadslidmaatschap in Alphen a/d Rijn en 12 jaar statenlid in Zuid-Holland.

Begintijd:
Niet alleen ik was nieuw op 18 april 1995, ook onze partij die ik vertegenwoordig, de SP, was nieuw in de Provinciale Staten. In 1991 kwam Remi Poppe nog net een paar honderd stemmen tekort voor onze intrede. In 1995 begon ik met mijn maatje van het eerste uur, Fenna Vergeer-Mudde uit Leiden, aan deze klus. Aan de Beatrixlaan vulden we zakken met zand. Dit was nog voordat we in de staten gekozen waren. Waarom? Wij wilden er niet gaan zitten om onze zakken te vullen. Het begin was voor ons beiden even wennen. Dineren in het provinciehuis was er niet bij en vaak namen we gewoon ons brood mee, vertelde ik gisteren de nieuwe fractie.

Aanleiding om de Staten in te gaan was o.a. het ontbreken van een basisziekenhuis in Alphen a/d Rijn. De provincie had hier veel zeggenschap over. Is de Rijnstreekbevolking hier wat mee opgeschoten? Ja, durf ik te zeggen. In 1993 en de jaren er na was het in de politiek taboe om deze bezuiniging af te keuren. Anno 2007 is bijna iedereen er voor. Ook alle politieke partijen. De directie van Rijnland heeft voor 2008 toegezegd dat er weer 7 x 24 uurs zorg komt! Nu die spoedeisende hulp nog!

Vuurwerk:
Fenna Vergeer-Mudde kreeg onlangs in de Tribune, het maandblad van de SP, de typering Statenkanon. De media mochten dan de Ceteco naar buiten hebben gebracht, Fenna zorgde in 1999 voor het broodnodige Cetecovuurwerk.

Kloof:
Als volksvertegenwoordiger heb je opdracht de kloof tussen de provincie toren en de straat te overbruggen tot datgene wat mensen bezig houdt en ook nog begrijpelijk is. Daarom is op de markt staan en huis-aan-huis mensen bezoeken zo belangrijk. Dat blijf ik dus ook doen.

Provincieboot:
De SP heeft heel wat kleine en grote missers van Zuid-Holland naar boven gebracht. Één er van wil ik toch memoreren, nl onze provincieboot. Bedoeld ter promotie van de provincie. In het voorjaar van 2006 ontstond hierover enige opwinding. Deze boot vaart al sinds 1961, maar met de ingevoerde marktwerking die Zuid-Holland ook op haar eigen organisatie toepast krijg je dan bizarre beelden. Toen ik dit in maart 2006 aan de orde stelde kreeg ik mooie cijfers. Zo kostte de boot in 2005 € 156.497. maar werd nooit in rekening gebracht ook niet bij politieke partijen. Nu kan die boot, ook als directievaartuig omschreven, gehuurd worden voor € 1100 per dagdeel. Totdat op 8 mei een mailbericht van de provinciesecretaris kwam. Er was ooit eerder een afspraak gemaakt dat de boot 1 x per jaar gratis voor de statenfracties gebruikt mocht worden, wel exclusie consumpties. Mijn advies aan de achtkoppige SP –fractie; als jullie nu weer eens geld overhouden dan..!

Twaalf jaar in de staten lijkt lang, maar het is maar één vijfde van mijn totale leeftijd. Natuurlijk is het meer dan een getal, maar zolang er nog statenleden blijven die al meer dan het dubbele van mijn termijnen hebben doorgebracht past mij enige bescheidenheid. Één van de laatste acties waar ik een rol mocht spelen was die tegen marktwerking in de zorg. Op 4 oktober 2006 verzorgde Unilever hier een cursus voor de thuiszorg. Ik overhandigde de vervanger van gedeputeerde Huizer een doosje pillen tegen de marktkoorts. Zou het gaan helpen? Of ik nu echt ging stoppen is mij de laatste maanden veel gevraagd. Ja en nee; ja wat betreft mijn statenwerk, al ben ik altijd bereid advies en informatie te geven. Nee, wat betreft acties. Zo zal ik pas stoppen met de stichting of het actiecomité Basisziekenhuis Moet als die spoedeisende hulp er is. Ik wens Peter, Bart en Harre en verder u allen veel succes in uw verdere leven.

U bent hier