h

SP ontevreden over plan huizenbouw in natuurgebied

28 juni 2007

SP ontevreden over plan huizenbouw in natuurgebied

De SP is niet te spreken over het ontwerpstreekplan dat is aangenomen door de Provinciale Staten van Zuid-Holland, omdat het plan de mogelijkheid biedt om te bouwen in het natuurgebied tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, de Duivenvoordecorridor. De SP ziet woningbouw in een natuurgebied niet als de oplossing om de aanleg van meer natuur te betalen. Gedeputeerde Staten willen namelijk villa’s bouwen met veel natuur erom heen. In het streekplan zijn ook een aantal andere voorstellen opgenomen, die onder andere woningbouw in Rijswijk en De Zilk mogelijk moeten maken. “Ondanks het feit dat we die plannen van harte ondersteunen hebben we uiteindelijk tegen het gehele ontwerpstreekplan gestemd, omdat daarmee ook bouwen in de Duivenvoordecorridor mogelijk wordt gemaakt”, aldus Statenlid Erik Maassen (SP). “Als dit streekplan in werking treedt, krijgen de gemeentes Voorschoten en Leidschendam-Voorburg verregaande bevoegdheden om te bouwen in dit gebied”, zo stelt Maassen. “Het gaat hier om een prachtig natuurgebied dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur die belangrijke natuurgebieden met elkaar verbindt. Daar willen de gemeentes meer dan 200 villa’s in plaatsen. Dit plan is een ramp voor dit natuurgebied. Voor de SP een reden om tegen het hele ontwerpstreekplan te stemmen. ”

U bent hier