h

SP bezoekt Krimpenerwaard

26 juli 2007

SP bezoekt Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Op donderdag 26 juli 2007 bezochten Fractiemedewerker Ap de Wit en Statenlid Frank Johan Hoogendam de Krimpenerwaard. Daar werden ze door Tjeerd Dijkstra, van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) op de hoogte te gesteld van de recente ontwikkelingen rondom het Veenweidepact in een van Zuid Hollands mooiste groene gebieden. Na een presentatie in het Dorpshuis te Stolwijk, trok het gezelschap het gebied in. De ontwikkeling van de plannen voor de Krimpenerwaard begon in 1982 toen enkele boeren aangaven wel iets te zien in een ruilverkaveling. 23 jaar later resulteerde dit in de ondertekening, door 15 overheden en maatschappelijke organisaties, van het Veenweidepact (december 2005). Het plan voorziet in de realisatie van natuur en recreatiegebieden met een totale oppervlakte van 2450 hectare. Hierbij is gekozen voor een groot aaneengesloten gebied, dat als een soort grote slinger door de waard wordt aangelegd. De kern van deze slinger gaat deel uitmaken van de ‘Natte As’, en zal bestaan uit open water en moeras.

De plannen, die in het najaar via een planMER en een streekplanherziening naar de Staten komen, betekenen nogal wat voor de boeren in het gebied. Boeren in de als natuur bestemde gebieden zullen of moeten verhuizen of zich moeten aanpassen aan de ingrijpende veranderingen die de uitvoering van deze plannen met zich mee brengt. Een belangrijk onderdeel van de plannen is namelijk de verhoging van het waterpeil in de nieuwe natuurgebieden. Inmiddels zijn de eerste gronden getaxeerd en aangekocht en worden andere gronden geruild. Onderzocht wordt of boeren op een meer natuurlijkere manier een mogelijkheid biedt voor de boeren te blijven in sommige delen van het gebied. Ook wordt bekeken of deze vorm van boeren kan worden aangevuld met een natuurbeheerstaak.

U bent hier