h

Werkbezoek glastuinbouw Westland

29 juli 2007

Werkbezoek glastuinbouw Westland

Nee, geen tomaten

24 juli brachten statenleden Frank Johan Hoogendam en Bart Vermeulen samen met fractiemedewerker Ap de Wit een bezoek aan enkele bedrijven die actief zijn in de glastuinbouw in het Westland. Het doel van het bezoek was om meer inzicht te krijgen in de huidige stand van de techniek en de milieumaatregelen die tegenwoordig beschikbaar zijn in de glastuinbouw. de Wit, van Vliet en Hoogendam

Het eerste bezoek was aan paprikateler van Vliet in Kwintsheul.
Het betreft een bedrijf dat geheel is gespecialiseerd in de teelt van rode paprika’s. De glasopstand omvat ca. 10 hectare en de productie ligt rond de 3000 ton per jaar. De paprika’s worden op substraat geteeld in een open kas.

De energiehuishouding is zeer modern. De basis wordt gevormd door een gasmotor van 3 megawatt. De bedrijfsvoering vereist echter slechts 0,2 megawatt. Het overschot wordt o.b.v. een driejarig contract verkocht aan een energiebedrijf. Bijzonder is dat dit energiebedrijf slechts gedurende 12 uur (overdag) behoefte heeft aan deze levering terwijl de paprikateelt hoofdzakelijk ’s nachts behoefte heeft aan de geproduceerde warmte. Daarom wordt de warmte (warm water) opgeslagen in een geïsoleerde tank.

CO2 buisje

De geproduceerde CO2 is daarentegen juist overdag nodig. Via een rookgasfilter worden de uitlaatgassen ontdaan van verontreinigingen en waterdamp. Daarna gaat de CO2 via slangen naar de paprikaplanten (langs de bodem) Deze kunnen daardoor harder groeien en meer produceren. Omdat de CO2 langs de bodem wordt ingebracht wordt deze ook goed omgezet in paprika’s als de ramen overdag open staan.

de Wit, Vermeulen en Sosef

In de middag volgde een bezoek aan Sosef, een toeleverancier voor de tuinbouw.
Daar werden de fractieleden bijgepraat over de huidige ontwikkelingen in de tuinbouw waar het gaat om problemen die de sector tegenkomt.

Biologische bestrijding met hommels

De grootvader van eigenaar Bart Sosef handelde in verf en verfmaterialen. Gaandeweg kwam ook de gewasbescherming steeds meer in het productenpakket voor. De aanzet voor biologische bestrijding was de verkoop van hommelnesten voor de bestuiving van tomaten. Het huidige productenpakket is breed. Alles wat nodig is voor de teelt onder glas m.u.v. de kas zelf.
Door de brede oriëntatie van het bedrijf op de glastuinbouw is men volledig op de hoogte van wat er in de sector speelt en kon men de fractieleden dan ook goed informeren.

U bent hier