h

Werkbezoek veiligheid waterwegen

23 juli 2007

Werkbezoek veiligheid waterwegen

Ingang Spui

Afgelopen zondag heeft een delegatie van de provinciale statenfractie samen met afgevaardigden van lokale SP afdelingen een vaartocht op de Oude Maas georganiseerd. Het doel van de vaartocht was het bekijken of de veiligheid op dit vaarwater voor de pleziervaart en de beroepsvaart verbeterd kan (en vooral moet) worden. Pleziervaart

Het Haringvliet/Hollands diep en de Brielse Maas zijn belangrijke wateren voor de pleziervaart. Als pleziervaarders echter van Haringvliet naar Brielse Maas willen varen moeten zij bij het Spui en de ingang van het Voedingskanaal tweemaal de Oude Maas in de volle breedte oversteken. Zowel het Spui als de Oude Maas stromen daar erg hard en de beroepsvaart vaart er erg snel. De kruisingen van de Oude Maas met het Spui en het voedingskanaal zijn daarbij niet overzichtelijk zodat pleziervaartuigen – vooral die met kleine motorvermogens – er te lang over doen om de Oude Maas over te steken en soms halsbrekende toeren moeten uithalen om de snel varende beroepsvaart te ontwijken. De genoemde SP afdelingen vonden die situatie ongewenst en hebben de statenfractie gevraagd of zij hierin iets kunnen ondernemen.

Sluis

Provincie Zuid-Holland is echter niet verantwoordelijk voor het beheer van deze waterweg. Dat is namelijk de verantwoording van Rijkswaterstaat. De provincie is wel verantwoordelijk voor de veiligheid op de provinciale wateren en ook voor de veiligheid van de omwonenden. Daarom heeft de statenfractie met de lokale afdelingen onderzocht of het mogelijk is om een vaarweg voor de pleziervaart te markeren aan de verkeerde kant van het water. Deze alternatieve vaarroute kan tussen de betonning van de vaargeul en de lijn vanaf 1,5 meter diepte (bij laag water) met boeien en/of staken gemaakt worden. Met die vaarroute kunnen pleziervaartuigen van het Spui naar de sluis bij het voedingskanaal varen zonder de Oude Maas over te steken. Tijdens de vaartocht is vastgesteld dat er daarvoor voldoende ruimte is.

Gedurende de komende weken zal de statenfractie deze onveilige situatie, én de mogelijkheid om deze snel en goedkoop te verbeteren, via schriftelijke vragen onder de aandacht van Gedeputeerde Staten brengen.

U bent hier