h

Bezoek aan Vogelplas Starrevaart

1 augustus 2007

Bezoek aan Vogelplas Starrevaart

Uitleg in het veld

SP statenleden Wiel Senden, Frank Johan Hoogendam en Bart Vermeulen brachten zondag samen met fractiemedewerker Ap de Wit een bezoek aan vogelplas Starrevaart.

Leden van de beheerscommissie van de vogelplas gaven uitleg over hun werkzaamheden en over de samenwerking met de provincie. De Groenservice Zuid-Holland is namelijk de beheerder van het gebied en die dienst is onderdeel van de provincie. Vogelplas

Het beheer gaat echter al jaren niet goed.
Afspraken worden bijvoorbeeld niet nagekomen, men laat graslanden maaien in broedtijd en ontwikkeling van rietoevers laten al jaren op zich wachten.

Eilandje in de plas

De beheerscommissie heeft hiervoor onlangs aandacht gevraagd bij het provinciebestuur.
De SP zal de komende tijd een vinger aan de pols houden en hoopt dat het beheer op korte termijn zal verbeteren.

U bent hier