h

SP wil opheldering over onveilige situatie Oude Maas

22 augustus 2007

SP wil opheldering over onveilige situatie Oude Maas

De Oude Maas bij Spijkenisse is een van de drukst bevaren binnenwateren in Zuid-Holland. Zeeschepen, tankers, binnenvaartschepen met containers en chemicaliën varen continu af en aan. De vaar snelheden van deze schepen bedragen vaak 25 á 30 kilometer per uur. Harre van der Nat (SP-statenlid): "Tussen al deze beroepsvaart varen ook recreanten met motorjachten en zeilbootjes, zowel voor de beroepsvaart als voor de recreanten ontstaan er zo gevaarlijke situaties. Wij willen hier opheldering over." De Oude Maas
vormt een belangrijke verbinding tussen Haringvliet/Hollands Diep en de Brielse Maas. Vooral de kleine motorjachtjes en de zeilboten varen soms heel langzaam met name door de sterke stroming. Pleziervaartuigen die vanaf het Spui naar de toegangssluis van het
Voedingskanaal willen varen zijn thans genoodzaakt om binnen een afstand van 8 kilometer tweemaal de Oude Maas over te steken. Ter hoogte van het Spui is het zicht op de Oude Maas naar beiden zijden zeer beperkt vanwege bochten en bossen langs de oevers. Van der Nat vervolgt: "In beide wateren is de stroming meestal heel sterk. De combinatie van slecht zicht en sterke stroming maakt oversteken een hachelijke zaak. Zoiets is ook aan de hand bij de sluis van het Voedingskanaal, waar de kans op aanvaringen groot is.

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld. Gedeputeerde Staten worden
gevraagd of er wel een behoorlijke risicoanalyse is gemaakt van de mogelijke gevolgen van aanvaringen tussen recreatievaartuigen en beroepsvaart met eventuele gevaarlijke ladingen. De SP pleit dan ook voor een goede scheiding tussen pleziervaart en beroepsvaart de veiligheid van recreanten. Dat kan vrij eenvoudig door het aanbrengen van een markering langs de hoofdvaart aan de zuidzijde, meent de SP, en hoeven de recreatie vaartuigen niet meer over te steken. Daarnaast vraagt de SP Zuid-Holland of de provincie voldoende op de hoogte is van de lokale rampenplannen voor het geval er een ongeval gebeurt met gevaarlijke stoffen.

U bent hier