h

Doordrukken RGL vorm van machtsmisbruik

18 september 2007

Doordrukken RGL vorm van machtsmisbruik

De SP fractie in provinciale staten heeft geen goed woord over voor het besluit van het provinciebestuur om de RijnGouweLijn toch door de binnenstad van Leiden aan te leggen.Volgens SP statenlid Harre van der Nat is het doordrukken van de RijnGouweLijn, tegen de wil van de Leidse bevolking in, een ernstige vorm van machtsmisbruik. In maart sprak 70% van de Leidse bevolking zich uit tegen de RijnGouweLijn door de binnenstad. Daarop heeft het gemeentebestuur van Leiden de uitslag overgenomen en een alternatief plan gemaakt wat uit gaat van vrij liggende busbanen met snelbussen die acht keer per uur rijden.
Onderzoeksbureau Movares heeft die plannen bekeken en ze blijken in aanleg en exploitatie miljoenen goedkoper. De SP vindt het opvallend dat vlak voor het referendum de provincie zelf met een terugvaloptie kwam in het geval dat de Leidse bevolking de RGL door de binnenstad af zou wijzen.

"De terugvaloptie hield onder andere in dat vanaf Leiden een vrije busbaan zou komen. Het huidige alternatieve plan van Leiden is zelfs een grotere verbetering, maar lijkt sterk op de terugvaloptie van de provincie. Het provinciebestuur weet dat ook maar ze nemen nu dus een compleet ander standpunt in." aldus van der Nat.

Het openbaar vervoer in de Leidse regio zal door het handelen van het provinciebestuur de komende jaren niet de noodzakelijke verbeteringen krijgen die nodig zijn. Vrij liggende busbanen naar onder andere Leiderdorp zijn verder weg dan ooit en een intercityverbinding met Utrecht is definitief onmogelijk. De SP vindt het onbegrijpelijk dat de provincie zich blind blijft staren op de RijnGouweLijn.

Van der Nat: "De RijnGouweLijn is een doel op zichzelf geworden en de aanleg gaat ten koste van het overige regionale openbaar vervoer. De enige zogenaamde uitweg die er nog is, is dat Leiden met weer een ander plan komt, maar van de provincie moet daar altijd een RGL inzitten door de binnenstad. Zo niet, dan drukt het provinciebestuur de RGL erdoor. Dat riekt naar chantage."

Volgende week vrijdag vergaderen de provinciale statenleden in de commissie MKE over de plannen van het provinciebestuur.

U bent hier