h

Meer woningen voor statushouders

8 september 2007

Meer woningen voor statushouders

De provinciale SP fractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten hoe de huisvesting is geregeld van statushouders. Asielzoekers die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning (statushouders) blijken nog steeds te verblijven in asielzoekerscentra terwijl zij allang woonruimte moeten hebben volgens de nieuwe regeling. De SP vindt dat een slechte zaak, want het is van groot belang dat deze groep mensen zo snel mogelijk in onze samenleving wordt opgenomen.

SP statenlid Peter Romijn, maakt zich zorgen over de achterstand die is ontstaan in gemeenten bij het toedelen van gepaste woonruimte. Romijn wijst erop dat hierbij de asielzoekers die onder het Generaal Pardon vallen nog niet bij de categorie statushouders zijn opgeteld. Romijn zegt hierover: "Ik verwacht een toename op de woningmarkt die door gemeenten niet direct opgelost kunnen worden."

Daarnaast wil Romijn dat de provincie snel werk maakt van zijn bevoegdheid om toezicht uit te oefenen op de gemeenten in deze kwestie.

De SP kwam al eerder met vergaande plannen om de woningtekorten op te lossen. Volgens Romijn wreekt het dat de afgelopen jaren teveel is gebouwd voor de hogere inkomens en te veel woningen voor de lagere inkomens zijn gesloopt in plaats van gerenoveerd. Daardoor is er een tekort aan betaalbare woningen voor starters ontstaan.

"Ik denk dat gemeenten er goed aan doen haast te maken om hun langdurig leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte voor starters. Dan kunnen jongeren en statushouders eerder woonruimte vinden. Sommige kantoorpanden staan toch al jaren leeg. Het is van de zotte dat mensen zonder woonruimte in hun eigen gemeente lege kantorenlocaties zien staan!" aldus Romijn.

U bent hier