h

Opheldering over asbest op Crayestein-West

4 september 2007

Opheldering over asbest op Crayestein-West

De SP wil opheldering over de aanwezigheid van asbest op de top van de stortplaats Crayestein-West in Dordrecht.
Aanleiding hiervoor is het verschijnen van een rapport waarin door onderzoekers van een milieumanagementbureau in opdracht van afvalverwerker HVC begin juli van dit jaar asbest is aangetroffen op de top van de stortplaats.

Opvallend is dat door diverse inspecteurs van de provinciale dienst handhaving regio-zuid in maart van dit jaar geen asbest is aangetroffen toen er afgravingwerkzaamheden plaats vonden op de stortplaats.
De SP is verbijsterd over de gang van zaken en SP fractievoorzitter Bart Vermeulen heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld.
Bart Vermeulen: “Het is bizar dat provinciale handhavers 3 en een halve maand geleden geen asbest aan hebben getroffen en dat er nu over het hele deel van de stortplaats waar het onderzoek heeft plaats gevonden asbest open en bloot blijkt te liggen.”

De SP fractie wil weten hoe dat mogelijk is en hoe het kan dat de asbest op het maaiveld aanwezig is.

Enkele jaren geleden trok de statenfractie van de SP ook al aan de bel over mogelijk gevaar van opwaaien van asbesthoudend materiaal door werkzaamheden op de stortplaats.

Vermeulen: “Al in 2004 hebben we opheldering gevraagd over de aanwezigheid van asbest op de stort en toen deed het provinciebestuur ook al alsof er niets aan de hand was. Achteraf blijkt er dus wel degelijk asbest open en bloot op de stort te hebben gelegen.
Ik wil nu dus ook weten of er gevaar voor de werknemers en omwonenden is geweest.”

U bent hier