h

Provincie maait bloeiende beschermde orchideeën op Goeree Overflakkee

5 september 2007

Provincie maait bloeiende beschermde orchideeën op Goeree Overflakkee

Rietorchis De SP-fractie in de Provinciale Staten wil dat er snel een einde komt aan het maaien van beschermde planten die in bloei staan.
SP statenlid Wiel Senden heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over het maaien van bloeiende beschermde orchideeën op de oude trambaan tussen Stellendam en Goedereede op Goeree Overflakkee. Volgens de SP-fractie heeft het maaien minimaal een maand te vroeg plaatsgevonden, zowel in 2006 als in 2007. De SP vraagt het Provinciebestuur dan ook of het niet beter is om het beheer van de trambaan op korte termijn over te dragen aan een natuurbeherende instantie met meer deskundigheid zoals het Zuid-Hollands Landschap. Op 23 januari 2007 heeft de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee aan de toenmalige gedeputeerde van der Sar een brief gestuurd met het verzoek het maaibeheer van de oude trambaan tussen Stellendam en Goedereede aan te passen. In opdracht van de Provincie was de trambaan namelijk al in juni 2006 gemaaid toen de Gevlekte Rietorchis in bloei stond (in de volksmond ook juni-orchis geheten, de naam zegt het al). Ook was er bagger uit de sloten over de orchideeën uitgespreid.
Het verzoek van de Vereniging was om pas na 15 juli te maaien en te overwegen het beheer over te dragen, bijvoorbeeld aan het Zuid-Hollands Landschap.
Toch is er ook dit jaar weer veel te vroeg gemaaid.
Aangezien de Gevlekte Rietorchis in Nederland een beschermde soort is, heeft de SP-fractie het provinciebestuur om opheldering gevraagd.

SP Statenlid Wiel Senden: “Hopelijk past het provinciebestuur het maaibeleid aan zodat vanaf volgend jaar de orchideeën wel beschermd worden.”

U bent hier