h

Provincie zal wachtlijsten jeugdzorg op laten lopen

15 september 2007

Provincie zal wachtlijsten jeugdzorg op laten lopen

Deze week is er slecht nieuws geweest voor de jeugdzorg. Zo is bekend geworden dat de wachtlijsten nog jaren zullen oplopen, kijk hier
Daarnaast is er in de statencommissie Samenleving gepraat over het Uitvoeringsplan Jeugd voor het komende jaar. Uit het stuk blijkt dat het geld dat het rijk geeft aan de provincie niet genoeg zal zijn om de wachtlijsten aan te pakken. SP-statenlid Eva de Bakker confronteerde verantwoordelijk gedeputeerde mevrouw Van der Vondervoort met dit probleem en vroeg wat de provincie hieraan gaat doen. “Toen ik vroeg wat de provincie hieraan gaat doen, in plaats van er alleen over praten met de minister, kreeg ik een schokkend antwoord. De gedeputeerde zei, dat wanneer er met Prinsjesdag geen geld bij komt vanuit het ministerie, de provincie geen keus heeft de wachtlijsten te laten oplopen.” aldus De Bakker. “De provincie krijgt een zogenaamde doeluitkering van het rijk, maar deze is ontoereikend. Er moet echt meer actie komen om de wachtlijsten terug te dringen. Vooral nu bekend is dat ze alleen nog maar op zullen lopen de komende jaren!”

De Bakker vervolgt: “Helaas zetten Gedeputeerde Staten (GS) op deze manier de minister onder druk over de hoofden van de kinderen van Zuid-Holland. Ik begrijp dat zij voor een deel afhankelijk is van het rijk, maar op de begroting van Zuid-Holland kan men ook maatregelen nemen. Het is een kwestie van andere keuzen maken. Want als op Prinsjesdag blijkt dat er geen extra geld bij komt, zal de provincie met een andere oplossing moeten komen. We kunnen de kinderen en ouders niet in de kou laten staan! De wachtlijsten moeten worden aangepakt, zo is dit afgesproken in Provinciale Staten en zo is vastgelegd in het coalitieakkoord. De SP zal het college van Gedeputeerde Staten wijzen op de afspraken, op haar verantwoordelijkheid en inzetten op meer actie tegen de wachtlijsten.”

U bent hier