h

SP ontevreden over inzet provincie rond duurzame mobiliteit

9 september 2007

SP ontevreden over inzet provincie rond duurzame mobiliteit

De SP is teleurgesteld in de inspanningen die de Provincie Zuid-Holland doet om duurzame mobiliteit te steunen. In tegenstelling tot de afgelopen jaren levert de provincie dit jaar geen bijdrage aan de “week van de vooruitgang”, een initiatief om duurzame mobiliteit te bevorderen. SP-statenlid Erik Maassen: “Door een bijdrage te leveren had de Provincie Zuid-Holland kunnen laten zien dat zij duurzame mobiliteit serieus neemt. De wegen in Zuid-Holland slibben dicht met files, dus het wordt hoog tijd alternatieven te bieden voor de auto.”
In de week van de vooruitgang, van 16 tot 22 september, worden diverse vormen van duurzame mobiliteit gepromoot. Zo is er op 18 september in diverse steden een autoloze zondag, en promoot Veilig Verkeer Nederland het lopen en fietsen naar school en werk.

Op initiatief van de SP steunde de Provincie Zuid-Holland de afgelopen jaren de week van de vooruitgang onder andere met gratis vervoersbewijzen voor het traject Alphen-Gouda en het organiseren van activiteiten voor fietsers en een fietsrouteplanner.
Dit jaar is de bijdrage van de provincie echter “nihil”, zoals gedeputeerde Govert Veldhuijzen het uitdrukt.
De SP is hier erg ontevreden over. Maassen: “De provincie heeft de mond vol over duurzaamheid, maar daar blijft het dan ook bij. Als dit een voorbeeld is van het duurzaamheidbeleid van de komende jaren, dan hoeven we van dit college niets te verwachten.”

U bent hier