h

SP Statenfractie geeft in Rijnwoude aftrap enquête herindelingen

28 september 2007

SP Statenfractie geeft in Rijnwoude aftrap enquête herindelingen

Maandag 1 oktober start de SP statenfractie in Rijnwoude een enquête over de herindelingplannen van het provinciebestuur. Statenleden en vrijwilligers van de partij gaan ’s avonds de wijken in om de mening van de inwoners te peilen. SP statenlid Harre van der Nat: “Er is door politici al veel gesproken over de toekomst van Rijnwoude, maar nog niet met de bevolking. Tijd dus om die aan het woord te laten.” De enquête wordt in een folder verspreid waarin de SP ook uitlegt wat de voorlopige plannen voor Rijnwoude en de regio zijn en hoe de SP tegen herindelingen aankijkt.

“De SP is voorstander van een volksraadpleging over herindelingplannen, dus willen we graag weten wat de inwoners van Rijnwoude daar van vinden en dat kunnen ze dus ook in de enquête aan geven. Wij zullen die geluiden dan aan het gemeentebestuur doorgeven” aldus van der Nat.

Na Rijnwoude gaat de SP de komende weken de rest van de regio in waar herindelingplannen zijn om ook daar de enquête af te nemen.
Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten in december een besluit over de toekomst van de gemeenten.

De enquête kan vanaf maandag ook op www.zuidholland.sp.nl ingevuld worden.

U bent hier