h

SP wil hulp en snelheid voor jongeren die onterecht in een jeugdgevangenis zitten.

10 september 2007

SP wil hulp en snelheid voor jongeren die onterecht in een jeugdgevangenis zitten.

De SP-fractie in Zuid-Holland heeft Gedeputeerde Staten gevraagd om duidelijkheid over jongeren die met een civiele maatregel terecht komen in justitiële jeugdinrichtingen (jji). Al langer is bekend dat kinderen, door plaatsgebrek elders, soms noodgedwongen in een jeugdgevangenis (jji) worden geplaatst ook al is de jongere strafrechtelijk niet veroordeeld. Gedeputeerde Staten hebben vorig jaar beloofd deze jongeren snel te helpen en niet in een jeugdgevangenis te laten zitten, maar in een besloten groep. De SP wil van GS weten hoe de plannen gevorderd zijn en hoeveel jeugdigen er nog ‘onterecht’ in een jji zitten. “Deze jongeren moet snel geholpen worden en besloten groepen werken erg goed, zo heb ik zelf gezien in de praktijk. Sinds het negatieve rapport van de inspectie van maandag is snelheid extra van belang,” zegt Eva de Bakker SP-statenlid. “De jeugdzorg kent meerdere knelpunten. Zo blijkt dat er een tekort is aan crisisopvangplaatsen. De SP ziet graag een brede aanpak en dus moeten er ook meer crisisplaatsen komen.”
Civielrechtelijke jongeren staan tevens niet geregistreerd op de wachtlijsten voor jeugdzorg. Terwijl -naar de mening van de SP- veel van hen jeugdzorg nodig hebben en niet in het regime van een jeugdgevangenis thuis horen. Zij zouden wat de SP betreft dus wél bij de wachtlijsten gerekend moeten worden. De Bakker: “Wij vrezen dat de wachtlijsten op die manier lager gehouden worden en wij willen weten of dit klopt.”
Jeugdigen mogen niet langer dan 9 weken op jeugdzorg wachten. De Bakker vervolgt: “Voor jongeren met een civiele maatregel die wachten op jeugdzorg in een jeugdgevangenis is die termijn 12 weken. Eigenlijk is 9 weken al te lang, laat staan 12 weken. Al die tijd krijgt een jongere niet waar hij of zij recht op heeft namelijk goede jeugdzorg.”

Er zijn plannen om een gesloten jeugdzorginstelling te bouwen in Zuid-Holland. Dit is geen jeugdgevangenis, maar de jongeren kunnen niet zomaar naar buiten. Deze instelling zou 150 plaatsen bieden. De SP is blij met dit initiatief, maar betwijfelt of dit voldoende is, mede aangezien die plaatsen voor een deel ingenomen worden door jeugdigen die reeds in een andere afdeling van de instelling Harreveld zitten. Onduidelijk is hoeveel extra plaatsen er gecreëerd worden.
Tijdens een bezoek aan jji Harreveld ging De Bakker ook op bezoek bij de afdeling met jeugdigen die zullen worden overgeplaatst naar de nieuw te bouwen gesloten jeugdzorginstelling, een samenwerking tussen de jeugdzorginstellingen Horizon en Harreveld. “Een zeer goed eerste initiatief en een goede vorm van samenwerken”, aldus Eva de Bakker.

In het oosten van Nederland, zo’n 3 uur reizen met het openbaar vervoer zijn instellingen waar kinderen uit Zuid-Holland zijn geplaatst zoals Jongerenhuis Harreveld en de Hoenderloo Groep. De Bakker: “Die afstand moeten de ouders of andere betrokkenen afleggen als ze op bezoek willen komen. De kosten kunnen behoorlijk oplopen, waardoor soms een ouder niet kan komen. Ik vraag de Gedeputeerde dan ook om een tegemoetkoming voor die kosten. Daar hebben de kinderen uiteindelijk ook baat bij.”

Kijk ook op Eva’s weblog voor meer nieuws uit de bezoeken: www.evaenlouk.sp.nl

U bent hier