h

SP wil opheldering over grondboringen in het kader van de RijnGouwe Lijn

11 september 2007

SP wil opheldering over grondboringen in het kader van de RijnGouwe Lijn


De SP fractie in Zuid-Holland heeft vernomen dat op donderdag 23 augustus een aantal grondboringen hebben plaatsgevonden aan de Melchior Treublaan te Leiden. Deze grondboringen zijn naar verluidt verricht in opdracht van de Provincie. De Melchior Treublaan grenst direct aan het door GS beoogde Tracé van de RijnGouweLijn. Van der Nat (SP) " de bevolking van de stad Leiden heeft zich in een referendum duidelijk uitgesproken tegen dit tracé".
Het ziet er volgens van der Nat naar uit dat de Provincie ongeacht gesprekken met het bestuur van de stad Leiden gewoon doorgaat met het ontwikkelen van de RGL op het door hun zo gewilde tracé. Daarmee zou ook de uitslag van het referendum niet serieus genomen worden. Een overduidelijk nee was op 7 maart de wens van vele inwoners van Leiden. Van der Nat (SP) "Ik heb hierover schriftelijke vragen gesteld en wil weten wat die grondboringen precies inhielden, of er in de periode na 7 maart nog meer boringen en of andere metingen zijn verricht in het kader van de RGL en of de gemeente Leiden hiervan op de hoogte was".

Er is aldus de SP een prima alternatief die niet alleen vele malen goedkoper is maar ook veel meer voor de hand ligt: Volledig dubbel spoor tussen Gouda-Utrecht en Leiden, meer treinen op dit spoor. En schone en snelle bussen naar diverse bestemmingen in en buiten de stad.

U bent hier