h

Veel steun voor SP pleidooi gebruik LED verlichting

5 september 2007

Veel steun voor SP pleidooi gebruik LED verlichting

De SP fractie in de provinciale staten kreeg van gedeputeerde Velthuijsen steun voor het pleidooi om te kijken op welke manier de provincie meer gebruik kon maken van LED verlichting langs provinciale wegen.
Tijdens een bespreking over de verbreding van de N209 in de commissie Mobiliteit, Kennis en Economie van woensdag 5 september bleek dat naast gedeputeerde Velthuijsen ook andere politieke partijen het pleidooi konden steunen. SP statenlid Harre van der Nat: "Het gebruik van LED lampen heeft zeer grote voordelen. De LED lamp verbruikt fors minder energie dan gewone straatverlichting en gaat langer mee. De provincie zou een vooruitstrevende rol moeten innemen als het gaat om milieubewust en energiezuinig beleid en dus extra moeten investeren in dit soort nieuwe technieken.”

Nu er brede steun voor het gebruik van LED verlichting is zal de SP volgende maand aan de gedeputeerde vragen om snel concrete plannen op te stellen.

U bent hier