h

Veel vaagheid en politiek gegoochel rondom RGL

28 september 2007

Veel vaagheid en politiek gegoochel rondom RGL

Harre aan het woord in commissie

SP-statenlid Harre van der Nat heeft in de commissievergadering over de RijnGouweLijn verantwoordelijk CDA Gedeputeerde Veldhuijzen aan de tand gevoeld over de opstelling van Gedeputeerde Staten (GS) inzake de RijnGouweLijn.
Het provinciebestuur wil de RijnGouweLijn tegen de uitspraak van de inwoners van Leiden in toch aanleggen door de Leidse Breestraat.
Veldhuijzen kon geen antwoord geven op de vragen van de SP over de onduidelijkheden rondom de RijnGouweLijn. Van der Nat: " Er is geen duidelijkheid over juridische maatregelen, geen duidelijkheid over het meebetalen van het Rijk als het gaat om een RijnGouweLijn naar de kust. Geen duidelijkheid over consequenties of maatregelen tegen de gemeente Leiden als zij weigert mee te werken aan een RijnGouweLijn door de binnenstad. En naar alle waarschijnlijkheid een onduidelijke koehandel met Leiden als het alsnog tot een akkoord komt tussen provincie en Leiden."

Duidelijk werd wel dat een meerderheid in de provincie het voorstel van GS steunt en dus de doorzettingsmacht wil gebruiken om de RijnGouweLijn alsnog door de Breestraat in Leiden te laten lopen. "Het is wel opvallend dat politieke partijen op lokaal en provinciaal niveau verdeeld zijn, " zegt van der Nat. De VVD bekende het standpunt van haar Leidse fractie niet te kennen. De provinciale CU/SGP-fractie steunt het voorstel van GS, maar gaat daarmee in tegen de ChristenUnie in Leiden die zelfs een oproep plaatste in de commissie.
"De houding van GroenLinks verbaasde mij erg," aldus Van der Nat. "GroenLinks in Leiden respecteert het referendum en levert zelfs de verkeerswethouder John Steegh. Maar de fractie in de provincie gaat er lijnrecht tegenin. Dit geldt ook voor de PvdA. Dat is beschamend voor de politiek in het algemeen. Ik vind het niet gek dat burgers het vertrouwen verliezen in de politiek als je dit gegoochel meemaakt."

"Gegoochel met reizigersaantallen, gegoochel met dreigementen naar Leiden en heel veel onduidelijkheid. Gedeputeerde Staten nemen de inwoners van Leiden niet serieus. Veldhuijzen zei letterlijk dat het belang ligt bij de Provincie. Dan is het voor mij duidelijk dat hun belang niet bij de inwoners ligt! aldus Van der Nat.

Ook het hoge financiële risico en het feit dat er betere alternatieven voor handen zijn waren redenen voor de SP om de handelswijze van het provinciebestuur af te keuren.

U bent hier