h

Werkbezoek Fort Wierickerschans

13 september 2007

Werkbezoek Fort Wierickerschans

Deze week werd het opknappen van Fort Wierickerschans in de commissie Samenleving besproken. Daarbij ging het over het toekennen van een subsidie aan Fort Wierickerschans. In het kader van die besluitvorming heeft het SP fractielid Harre van der Nat een bezoek gebracht aan het Fort nabij Bodegraven. “De SP vindt het belangrijk het Fort in een goede staat behouden blijft. Daarnaast heb ik een persoonlijke interesse in ons culturele erfgoed.” Fort Wierickeschans heeft een grondige opknapbeurt nodig. Zo vindt ook Menno Loohuizen, medewerker van Staatsbosbeheer. Op het gebied van de bereikbaarheid van het Fort valt nog veel te verbeteren. SP-statenlid Harre van der Nat heeft voorstellen hiervoor geopperd aan Gedeputeerde Staten.
Van der Nat heeft daarover in de commissie aan gedeputeerde Martin Huls een aantal vragen gesteld. Er is namelijk geen openbare vervoerverbinding naar het Fort. Het voorstel van de SP om een busverbinding te realiseren tussen de stations van Bodegraven en Woerden met tussenstops nabij Fort Wierickerschans en het dorp Nieuwerbrug werd niet direct overgenomen. Huls erkende wel dat het Fort inderdaad op het gebied van bereikbaarheid verbeterd kan worden. Een pont over de Oude Rijn wordt nu overwogen. Aan de andere kant van het water rijdt namelijk wel een bus. De aanleg van een extra halte op deze lijn is makkelijk te realiseren. In het Fort is ook het Groene Hart Centrum geplaatst. “Dit centrum zou door de provincie en de gemeenten Bodegraven en Woerden meer kunnen worden gepromoot,” aldus Van der Nat.

De SP is van mening dat het Fort Wierickerschans van groot belang is voor het besef van ons culturele erfgoed en de gebouwen zijn nodig aan restauratie toe. Om deze redenen gaat de SP akkoord met het verlenen van de subsidie van ruim 1 miljoen euro. Een meerderheid van de partijen in de commissie stemde in.

 

U bent hier