h

Zomer vol werkbezoeken in de jeugdzorg

5 september 2007

Zomer vol werkbezoeken in de jeugdzorg

Eva de Bakker bij Cardea

Afgelopen zomer heeft SP-statenlid Eva de Bakker veel (werk)bezoeken gebracht aan verscheidene instellingen die werkzaam zijn in de jeugdzorg en aan Bureau Jeugdzorg zelf. "Het is belangrijk om de praktijk te kennen, de vloer op te gaan," aldus Eva de Bakker. "Ik heb veel goede gesprekken gevoerd met jongeren, ouders en hulpverleners. Juist als beginnend statenlid vind ik het erg belangrijk een breed beeld te krijgen van het diverse veld wat jeugdzorg is. Vandaar dat ik vlak na de verkiezingen van afgelopen maart samen met fractiemedewerker Naomi Smulders veel bezoeken heb gepland en gesprekken heb gevoerd." Een greep uit de bezoeken: • Harreveld

Samen met Naomi Smulders is Eva de Bakker naar het oosten van het land gegaan om de jongeren en de hulpverlening in Harreveld te ontmoeten. "Hier zitten ook kinderen uit Zuid-Holland. Eigenlijk zou elke politicus of beleidsmaker erheen moeten. Zo'n reis van meer dan 3 uur moeten namelijk ook de ouders en/of broertjes en zusjes maken als ze op bezoek willen en ook de jongeren zelf als ze met verlof gaan," zegt De Bakker. "Soms kan het juist goed zijn om een jongere uit zijn omgeving te halen en in een rustige, andere omgeving als Harreveld te plaatsen, maar dat geldt niet voor iedereen. Het zou niet zo moeten zijn dat uit plaatsgebrek in de eigen regio de kinderen helemaal naar het oosten van het land moeten." Mede om die reden is Harreveld in samenwerking met Horizon bezig om een nieuwe besloten groep te maken in Zuid-Holland. De nieuwe locatie is nog niet bekend.

Harreveld

In Harreveld draait de groep al succesvol. "Naomi en ik hebben er een rondleiding gehad van een jongen van 16 die daar nu tijdelijk woont. Trots liet hij zijn kamer zien en alle privileges die hij al had verdiend, zoals luisteren naar muziek. Daarna hebben we op het terrein de verschillende vormen van opvang bekeken, zoals het huis voor kinderen met verwaarlozingproblematiek of bindings-/adoptieproblematiek. Een goede vorm van het bieden van hulp op maat," aldus De Bakker. De rondleiding ging verder naar de crisisopvang. "Helaas is er een tekort aan crisisbedden, zowel in Zuid-Holland als op deze ver-weg- locatie. Jongeren komen daarom soms noodgedwongen op straat en dat moet voorkomen worden. Terwijl we er waren kreeg een medewerker een telefoontje om een jongen op te vangen uit Friesland, er was geen plaats helaas. Dat betekent dat Bureau Jeugdzorg in Friesland verder moet zoeken naar opvang. Zo gaat het te vaak: leuren met kinderen totdat er een crisisbed is gevonden. Dit zou toch niet voor moeten komen!" zegt Eva de Bakker.

• Cardea Jeugdzorg

Bij Cardea werd De Bakker ontvangen door een scala aan hulpverleners; teamleiders, gezinsbegeleiders, een opnamecoördinator en de directeur, mevrouw Harten. Zij hebben de SP inzicht verschaft in de samenwerking met andere jeugdzorginstellingen en de knelpunten in de sector. Ook is er gesproken over verschillende methodieken en eventuele oplossingen. De Bakker: "We hebben over veel verschillende zaken gesproken en het was een erg interessant gesprek. Het goed om te horen van nieuwe initiatieven, zoals "17+", een groep speciaal voor potentiële dakloze jongeren. Het is goed om elkaar op de hoogte houden, de dingen te benoemen die niet goed gaan, maar ook aandacht te hebben voor dat wat wél werkt."

• Bureau Jeugdzorg
Ook bij Bureau Jeugdzorg in Gouda is De Bakker hartelijk ontvangen door verschillende hulpverleners. "Dat valt me overal op. Ik word open ontvangen en de mensen die in de jeugdzorg werken vertellen graag en transparant over hun werk. Er is weinig wat niet benoemd wordt en dat is in andere sectoren wel eens anders," zegt De Bakker. Zij heeft uitgebreid gesproken met en over de verschillende kanten in de jeugdzorg. Van een voogd tot medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). "Ik heb bij al mijn bezoeken, ook hier, veel ervaring en kennis opgedaan. Zeker voor herhaling vatbaar!"

Zie ook twee verslagen op Eva's weblog:
In mijn tour geen rustdag
Mijn tour begint goed, lunch in de besloten groep

Aanstaande vrijdag zal Eva de Bakker samen PvdA statenlid Iris Meerts een bezoek brengen aan Trivium in Dordrecht. Momenteel is De Bakker bezig om de gesprekken uit te werken.

U bent hier