h

Aanleg RGL onverantwoord besluit

17 oktober 2007

Aanleg RGL onverantwoord besluit

De SP heeft niet ingestemd met de verdere aanleg van de RijnGouweLijn. Tijdens het debat in Provinciale Staten bracht de SP in dat het financiële risico te groot is, dat er te veel onduidelijkheid is over de verdere aanleg van RijnGouweLijn en dat het alternatief van de gemeente Leiden niet serieus is bekeken. SP Statenlid Harre van der Nat: “Het is duidelijk dat de aanleg van de RijnGouweLijn een doel op zich is geworden, ongeacht een volkomen onduidelijke financiële situatie” De SP is in zijn geheel tegen de aanleg van de RijnGouweLijn. En tegen het aangenomen besluit om doorzettingsmacht te kunnen gebruiken om Leiden te dwingen het tracé door de Breestraat aan te leggen. Van der Nat: “Het vertrouwen van de inwoners van de stad Leiden in de provinciale politiek heeft een nieuwe dreun opgelopen.” Ook de randstedelijke rekenkamer heeft onlangs aan Provinciale Staten het dringende advies gegeven om het besluit uit te stellen, omdat er wat betreft de kosten voor exploitatie er grote financiële onzekerheid bestaat. Verder adviseren zij dat er een nieuwe berekening komt, omdat de omstandigheden zijn verandert.
Er bestaat ook nog steeds grote onduidelijkheid over de bijdrage die het Rijk gaat leveren voor het westelijke deel van het tracé.

De SP is zeer verbaasd met het gemak waarmee, buiten D66 en de Partij van de Dieren, de andere partijen de onzekerheden aan de kant schuiven.
Van der nat; “Het gemak waarmee de rest van de partijen het advies van de Randstedelijke Rekenkamer in de wind hebben geslagen is zeer treurig. Er is blijkbaar geen les geleerd uit het verleden als je kijkt naar de HSL en de Betuwelijn.”

Twee moties die door de SP, PvdD en D66 werden ingediend zijn niet aangenomen. De ene motie hield in dat de besluitvorming moest worden gestopt totdat duidelijk zou worden hoe de financiële situatie er uit zou komen zien. De tweede motie ging erover dat het huidige openbaar vervoer niet mocht verslechteren als de RijnGouweLijn zou zijn aangelegd.

U bent hier