h

In gesprek op de markt van Bodegraven

16 oktober 2007

In gesprek op de markt van Bodegraven

Vandaag hebben SP Statenleden Harre van der Nat en Lies van Aelst de herindelingenquête van de SP statenfractie in Bodegraven op de weekmarkt afgenomen.
De reacties waren gemengd, mensen hadden het gevoel niet geïnformeerd te zijn. Een van de meest gehoorde antwoorden was dan ook: "Dat weet ik nog niet". Dit baart de SP fractie zorgen, een herindeling is iets ingrijpend in een regio en het is dan ook de taak van de overheid om er voor te zorgen dat de betrokkenen goed ingelicht zijn. SP-er Van der Nat: "Er waren veel mensen die op ons af stapten, ze hadden gehoord dat ze vandaag hun verhaal mochten doen, hun mening mochten geven en dat lieten ze zich niet nogmaals zeggen".
De herindelingen waren niet het enige onderwerp, mensen zaten ook in hun maag met het sluiten van een zaal en andere lokale problemen, ze waren dan ook blij dat eindelijk naar hen wilde luisteren.

Lies van Aelst: "Veel mensen uit Bodegraven zijn bang om hun voorzieningen kwijt te raken, maar ze hebben alles liever dan opgeslokt te worden door Gouda.”

U bent hier