h

Nieuwe cijfers woningbouw boven tafel dankzij SP

27 oktober 2007

Nieuwe cijfers woningbouw boven tafel dankzij SP

SP-statenlid Eva de Bakker heeft bij de behandeling van de begroting 2008 nieuwe cijfers over het aantal nieuw te bouwen huizen boven tafel gekregen. Het gaat om zowel om reguliere woningbouw als sociale koop- en huurwoningen. “Ik vroeg naar de ontwikkelingen bij het project ‘Stedenbaan’ voor 2008. Het project behelst het binnenstedelijk bouwen bij treinstations in verschillende steden, waarbij het tekort aan woningen wordt aangepakt,” zegt De Bakker. “In de begroting voor 2008 werden de aantallen en de plannen voor Stedenbaan niet genoemd. Bij doorvragen bleek dat er dit jaar 5.250 woningen zullen komen bij treinstations. Wij zullen de vinger aan de pols houden of dit aantal daadwerkelijk wordt gehaald.” In totaal komen er 16.000 nieuwe woningen, waarvan 10.500 in bestaand stedeljk gebied gebouwd zal worden. Het aantal nieuw te bouwen sociale woningen is 5.300 voor 2008.

“Wij maken ons zorgen om het aantal sociale koop- en huurwoningen,” vervolgt De Bakker. “De woningbouwproductie wordt nu al niet gehaald. De krapte wordt steeds groter voor starters, senioren en eenpersoonshuishoudens, vooral in de sociale sector. Veel sociale koop- en huurwoningen die worden gebouwd vallen in het hoge segment, wat zoveel wil zeggen als hogere huren en hypotheken. De mensen met een kleinere beurs vallen elke keer opnieuw buiten de boot. Er moeten dus meer goedkopere sociale koop- en huurwoningen komen.”

“Boven zou de provincie hier beter op moeten toezien. Veel regio’s halen de minimale grens van 30% sociaal niet, maar tot nu toe wil de verantwoordelijk gedeputeerde Manita Koop alleen ‘praten’. De SP ziet liever dat Koop meer zou dóen, zoals sancties tegen gemeenten of regio’s die zich niet aan de afspraken houden,” besluit Eva de Bakker.

U bent hier