h

Opheldering over besloten vergadering Rijnlandroute

2 oktober 2007

Opheldering over besloten vergadering Rijnlandroute

SP statenlid Harre van der Nat wil uitleg van gedeputeerde Veldhuijzen over het feit dat hij een vergadering over de Rijnlandroute in beslotenheid wilde laten plaats vinden.
Het betrof een gezamenlijke vergadering tussen de gemeenteraden van Wassenaar en Voorschoten over de plannen rond de aanleg van de Rijnlandroute.
Pas na druk vanuit de beide gemeenteraden (een aantal partijen liet weten de bijeenkomst te boycotten) en vanuit diverse belangengroepen die zich met de Rijnlandroute bezig houden, besloot de gedeputeerde alsnog in te stemmen met een openbare vergadering. SP statenlid van der Nat: “Juist een onderwerp als de Rijnlandroute hoort in het openbaar besproken te worden. Veel inwoners van Voorschoten en Wassenaar maken zich druk over de plannen en het is onfatsoenlijk om hen buiten dit soort besprekingen te houden. Dat gedeputeerde Veldhuijzen beslotenheid als eis aan de gemeenteraden heeft gesteld is dan ook onbegrijpelijk. Daarnaast zou hij met zijn ervaring in het lokale bestuur moeten weten dat hij gemeenteraadsleden zo ook in een lastige positie brengt.”

In de eerstvolgende vergadering van de commissie Mobiliteit, Kennis en Economie zal van der Nat de gedeputeerde om opheldering vragen.

U bent hier