h

Regioconferentie kiest nieuwe regiovertegenwoordigers

13 oktober 2007

Regioconferentie kiest nieuwe regiovertegenwoordigers

In de Doelen in Rotterdam was er vandaag een regioconferentie voor de afgevaardigen uit de provincie Zuid Holland en Zeeland. Tijdens deze conferentie werden niet alleen de regiovertegenwoordigers gekozen, ook was deze regioconferentie een mogelijkheid voor de leden om met de congrescommissie over het congresstuk te kunnen discuseren. Een regiobestuurder is een coach voor de afdelingen en is ook vertegenwoordiger in het partijbestuur voor zijn regio. Voor de regio Zuid Holland Noord en Haaglanden waren er nieuwe kandidaten nadat statenleden Harre van der Nat en Peter Romijn niet herkiesbaar waren. Oud statenlid Fenna Vergeer is gekozen als regiovertegenwoordiger voor Zuid Holland Noord en Joost van der Sluis (voorzitter Delft) is verkozen tot vertegenwoordiger voor Haaglanden. Wiel Senden is herkozen voor de regio Rijnmond.

De SP statenfractie heeft er alle vertrouwen in dat de goede samenwerking van de afgelopen jaren kan worden voortgezet en wenst de vertegenwoordigers veel succes.

Op de Regiopagina kunt u vinden welke afdeling onder welke reqio valt.

U bent hier