h

Snel beter natuurbeheer oude trambaan Stellendam

8 oktober 2007

Snel beter natuurbeheer oude trambaan Stellendam

Binnen enkele maanden kan het Zuid-Hollands Landschap of een andere terreinbeherende instantie het beheer van de oude trambaan in Stellendam overnemen. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van SP statenlid Wiel Senden.

Senden trok bij het provinciebestuur aan de bel omdat enkele jaren achter elkaar beschermde orchideeën werden gemaaid en ondanks klachten van de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee was dat ook in 2007 weer het geval. Gedeputeerde Staten geven aan dat door een fout het groenbestek niet was aangepast. De fout is inmiddels recht gezet zodat herhaling kan worden voorkomen.

SP statenlid Wiel Senden: “Het beheer zou sowieso in betere handen zijn bij een terreinbeherende instantie zodat de natuurwaarden optimaal beschermd kunnen worden.
Dat het provinciebestuur ons voorstel daartoe volgt is daarom goed nieuws.”

U bent hier