h

SP tevreden over voorlopige aanpak huisvesting statushouders

4 oktober 2007

SP tevreden over voorlopige aanpak huisvesting statushouders

Het college van Gedeputeerde Staten gaat snel overleggen met de 12 gemeenten die de grootste achterstand hebben als het gaat om het toewijzen van woningen voor statushouders.
Dat antwoord het provinciebestuur op vragen van SP statenlid Peter Romijn.
Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning die nog niet beschikken over passende woonruimte en dus nog steeds in asielzoekerscentra verblijven.
De provincie houdt toezicht op de gemeentelijke taak om statushouders te huisvesten. De SP vindt dat voor deze mensen snel woonruimte beschikbaar moet komen zodat ze zo snel mogelijk in de samenleving kunnen worden opgenomen.

In Zuid-Holland gaat het om 256 statushouders die te lang moeten wachten op een woning, waarvan een groot deel in de stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden te vinden zijn, maar daar heeft de provincie op dit gebied geen bevoegdheden.

In het overige deel van Zuid-Holland (52 gemeenten) waarvoor de provincie verantwoordelijk is, gaat het om een achterstand in de huisvesting van 64 statushouders. Dit is exclusief de taakstelling van 191 statushouders voor de tweede helft van 2007. Asielzoekers die onder het generaal pardon vallen zijn hierbij nog niet meegerekend.

De Huisvestingswet verplicht de provincie bij nalatigheid van gemeenten zelf de uitvoering van de regeling ter hand te nemen, ten laste van deze gemeenten.
Romijn (SP) is blij met de aanpak en hoopt dat het overleg snel tot resultaat zal leiden.
Hij spreekt de hoop uit dat ook de stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden op dit punt in actie zullen komen om het probleem aan te pakken.

“Ik zal de gedeputeerde vragen om na de gesprekken verslag uit te brengen aan de statenleden zodat we de vinger aan de pols kunnen houden en kijken hoe we dit probleem snel op kunnen lossen” aldus Romijn.

U bent hier