h

Urgentieprogramma Randstad gaat niets oplossen

17 oktober 2007

Urgentieprogramma Randstad gaat niets oplossen

De statenfractie van de SP ziet niets in de plannen van het provinciebestuur en het kabinet om met “bestuurlijke duo’s” de problemen in de Randstad aan te gaan pakken.
De SP deelt de ambitie van Gedeputeerde Staten om problemen aan te pakken waar het gaat om de bestuurlijke drukte, het fileleed, de zwakke OV infrastructuur en de noodzaak om verstandig om te gaan met onze schaarse ruimte, maar moet constateren dat de aangekondigde oplossingen juist de problemen zullen verergeren. SP fractievoorzitter Bart Vermeulen:
“Als je goed naar het urgentieprogramma kijkt dan zie je niets nieuws en gaat men vooral door op de weg die juist tot al deze problemen heeft geleid. Het blijft toch vooral bij meer asfalt, meer grond bebouwen, lange reistijden en bestuurlijke problemen.
De bestuurlijke drukte wordt bijvoorbeeld niet aangepakt.
Een inwoner van Rotterdam valt maar liefst onder 7 verschillende bestuurslagen die allemaal iets met de ruimtelijke ordening van doen hebben.”

De SP ziet meer in het ondersteunen van gemeenten in de Randstad zodat die kennis, voorlichting en wettelijke middelen zouden kunnen krijgen om zich te wapenen tegen de macht en invloed van projectontwikkelaars. Op die manier kan de schaarse ruimte beter beschermd worden.

“Een project dat er positief uitspringt is een OV autoriteit in de Randstad. Als SP zijn we blij dat we terugkomen van de decentralisatie van het openbaar vervoer en dat we weer gaan werken aan lokaal maatwerk met een sterke overheidsregie” aldus Vermeulen.

U bent hier