h

Vragen over tekort huurwoningen Haaglanden

7 oktober 2007

Vragen over tekort huurwoningen Haaglanden

SP-statenlid Eva de Bakker heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland over het tekort aan huurwoningen in de regio Haaglanden. Aanleiding daarvoor waren uitspraken van de directeur van woningcorporatie Haag Wonen die onlangs de noodklok luidde over het tekort aan betaalbare huurwoningen in deze regio. De SP wil daarom weten of GS bereid zijn meer huurwoningen te laten bouwen in vergelijking tot het aantal te bouwen koopwoningen.
“Tot nu toe staat er een norm van 70% koopwoningen en 30% huurwoningen. Al vaker heeft de SP gepleit voor meer betaalbare huurwoningen, want hieraan is een tekort. Niet alleen in Haaglanden, maar ook in de rest van de provincie. Er is behoefte aan meer starterswoningen en meer huisvesting voor eenpersoonshuishoudens. Daarnaast zijn er veel gebieden waar zelfs de 30% huurwoningen niet gehaald worden” aldus De Bakker.

De SP wil daarom dat de norm van 30%-70% voor regio’s waar een groot tekort is bijstellen.
Niet alleen de SP wil de norm opnieuw bezien, ook de directeur van woningcorporatie Haag Wonen bepleit het loslaten van de 70% koop- en 30% huurwoningen norm bij nieuwbouw, zodat er een hoger percentage huurwoningen gebouwd kan worden.

De SP-statenfractie heeft al eerder vragen gesteld over de Provinciale Woonvisie en gaf in 2005 een eigen alternatieve woonvisie uit.

“Vooral starters, jonge gezinnen en eenpersoonshuishoudens staan soms jaren lang op een lijst om in aanmerking te komen voor een betaalbare huurwoning,”zegt De Bakker. De SP is van mening dat “je moet bouwen naar behoefte” en er dus snel concrete maatregelen genomen moeten worden om dit probleem op te lossen.

U bent hier