h

Begroting 2008: Geen structurele oplossingen voor de echte problemen

14 november 2007

Begroting 2008: Geen structurele oplossingen voor de echte problemen

De eerste begroting van het nieuwe provinciebestuur geeft de inwoners van Zuid-Holland geen zicht op structurele verbeteringen voor de meest dringende problemen.
Het openbaar vervoer blijft fors achter lopen op de investeringen in asfalt en dus kan het openbaar vervoer geen alternatief zijn voor de auto, de jeugdzorg wordt nog steeds met lapmiddelen overeind gehouden en de woningnood loopt verder op.
Dat zijn de conclusies van de SP in Provinciale Staten bij de behandeling van de begroting voor 2008. SP fractievoorzitter Bart Vermeulen hield in zijn bijdrage een pleidooi om te investeren in een aanpak die de problemen ook oplost.
Vermeulen: “Het aantal reizigers in het openbaar vervoer moet fors omhoog, de jeugdzorg moet structureel verbeterd worden, er moeten meer sociale huurwoningen komen en de groene ruimte moet meer bescherming krijgen. Als de provincie die problemen nu echt aan gaat pakken dan krijgen de inwoners weer meer vertrouwen in de politiek.
Dit college kijkt echter naar het resultaat op korte termijn en kijkt weg van een aantal problemen.”

Tijdens de begrotingsbehandeling kwam de SP met diverse voorstellen op het gebied van het openbaar vervoer en de jeugdzorg.
Zo wilde de partij onder andere bereikbaarheidseisen voor bedrijventerreinen en zorginstellingen om het autoverkeer te verminderen en zou de aansluiting tussen de opleiding en de beroepspraktijk in de jeugdzorg fors moeten verbeteren.
Die voorstellen werden echter door een meerderheid van Provinciale Staten verworpen.
Alleen het voorstel om een evaluatie van de gemeentelijke herindelingen sinds 1991 te houden om zo te kijken wat de inwoners er mee zijn opgeschoten kreeg steun van alle fracties.

U bent hier