h

Gezinnen wachten gedwongen op voogden

6 november 2007

Gezinnen wachten gedwongen op voogden

In een artikel van het Leidsch Dagblad is te lezen dat in de regio Leiden honderd gezinnen wachten op een gezinsvoogd en extra toezicht. Het opmerkelijke is dat er voor het eerst een wachtlijst is voor gezinsvoogden. Er is voor kinderen in een crisissituatie wel direct hulp beschikbaar. “We moeten juist voorkomen dat kinderen in een crisissituatie terecht komen,”zegt SP-statenlid Eva de Bakker. “Dus moeten er voldoende hulpverleners aanwezig zijn om een crisis te voorkomen. Het is schrijnend dat zoveel gezinnen moeten wachten op hulp. Daarom zal ik hierover vragen stellen aan de verantwoordelijk gedeputeerde.” “Het is al langer bekend dat er meer geïnvesteerd moet worden in het personeel dat werkzaam is in de jeugdzorg. De provincie zou meer oog moeten hebben voor de werkdruk waar gezinsvoogden mee te maken hebben. Tel daarbij op dat de opleiding tot een baan als gezinsvoogd niet aansluit bij de praktijk en je hebt een probleem,” vervolgt De Bakker. “Dit jaar is de case load van gezinsvoogden veranderd, dat wil zeggen dat de voogden nu minder gezinnen onder hun hoede hebben, zodat zij de gezinnen die ze begeleiden betere hulp kunnen bieden en meer tijd per gezin hebben. Dit is een goede ontwikkeling, want de situatie was dat gezinsvoogden moeten rennen van gezin naar gezin. Dan hebben ze overal te weinig tijd en is de hulp die geboden wordt niet optimaal.” Waar de gezinsvoogd eerst 22 gezinnen onder de hoede had, zijn dat er nu maximaal 15. Er zijn in de regio Leiden momenteel 9 vacatures voor gezinsvoogden, en 13 in de hele provincie. “Wanneer je afspreekt de case load te verminderen, weet je van te voren dat er extra mensen nodig zijn. Ook is al langer bekend dat de vraag naar jeugdzorg –en dus ook naar gezinsvoogden- groeit. Ik vind het niet te begrijpen dat de provincie hierop niet heeft ingespeeld. Dat gaat ten koste van de kinderen en gezinnen!” besluit De Bakker

Meer informatie over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland

artikel in het Leidsch Dagblad

U bent hier