h

Provinciebestuur wil geen verbeteringen openbaar vervoer

14 november 2007

Provinciebestuur wil geen verbeteringen openbaar vervoer

De SP is teleurgesteld in de houding van het provinciebestuur ten aanzien van het openbaar vervoer.
Het college van Gedeputeerde Staten wil het aantal reizigers in het openbaar vervoer nauwelijks laten stijgen en wil eigenlijk niets extra’s doen om meer mensen het openbaar vervoer in te krijgen. Daarnaast gaat er nog steeds structureel te weinig geld naar het openbaar vervoer. Tijdens de behandeling van de begroting van de provincie Zuid-Holland voor 2008 heeft de SP een aantal constructieve verbetervoorstellen op het gebied van het openbaar vervoer gedaan.
Zo wil de SP dat er bereikbaarheidseisen komen voor kantoor- en bedrijvenlocaties en zorg- en onderwijsinstellingen.
SP fractievoorzitter Bart Vermeulen: “Het is onze taak als provincie om mensen te stimuleren het OV te gebruiken. Het is dan ook heel belangrijk om bedrijven, scholen en zorginstellingen bereikbaar te maken en te houden. Veel bedrijventerreinen zijn nu slecht bereikbaar met het openbaar vervoer en als we daar verbetering in aanbrengen kunnen meer mensen de auto laten staan.”

Een meerderheid van Provinciale Staten, waaronder de collegepartijen VVD, CDA en Christenunie-SGP stemden tegen het voorstel.

Ook wil de SP dat visueel gehandicapten ook zonder hulp met de bus kunnen en actuele informatie bij de haltes moeten kunnen krijgen.
De provincie wil een groot deel van de bushaltes voorzien van actuele reisinformatie en daarom stelde de SP voor om dan meteen voorzieningen voor deze groep aan te brengen.
Gedeputeerde Veldhuijzen zegde toe om ook aan voorzieningen voor visueel gehandicapten te werken.

U bent hier