h

SP pleit voor betere aansluiting onderwijs en praktijk jeugdzorg

19 november 2007

SP pleit voor betere aansluiting onderwijs en praktijk jeugdzorg

De SP heeft de geluiden uit het werkveld in de jeugdzorg omgezet in een voorstel. “Tijdens werkbezoeken hoor ik veel geluiden dat de praktijk van het werk in de jeugdzorg niet aansluit bij de opleiding die men ervoor heeft,” zegt Eva de Bakker, SP woordvoerder jeugdzorg. “Daarom hebben we bij de behandeling van de begroting 2008 Gedeputeerde Staten opgeroepen om met het onderwijs en de sector jeugdzorg aan te jagen om die aansluiting te verbeteren. Dit is hard nodig, want er is veel verloop van personeel in de sector.” Uiteindelijk is de motie aangehouden omdat de verantwoordelijk gedeputeerde Van de Vondervoort toezegde in gesprek te gaan met het werkveld over de problematiek. De SP wacht de uitkomsten af. De motie kreeg overigens steun van PvdA, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren.
“Er zit een gat tussen de gevolgde opleiding en de praktijk. Het wordt door bijna alle partijen erkent, maar tot actie over gaan, gaat de meeste politieke partijen te ver,” aldus De Bakker. “Eén van de redenen van het hoge personeelsverloop daarvan is, dat sommige nieuwe mensen ‘schrikken’ van de praktijk. Zij nemen in verhouding snel ontslag en in sommige gevallen verlaten zij de jeugdsector helemaal. Ook voor ervaren werknemers in de jeugdzorg is dit zwaar. Er zijn hulpverleners die continue nieuwe mensen aan het inwerken zijn. Dat gaat ten koste van de tijd met de kinderen of jeugd.”

Daarnaast zijn er veel vacatures. Soms bij instellingen, maar vooral bij Bureau Jeugdzorg. “Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Veel mensen die vers van een opleiding komen zouden behouden moeten blijven in de jeugdzorg. Om de vacatures van nu op te vullen, maar ook met het oog op de toekomst,” zegt De Bakker. “Als in verband met de vergrijzing straks de ervaren medewerkers met pensioen gaan, moeten we ervoor zorgen dat er voldoende ervaren medewerkers zijn om de leeg gevallen plaatsten te vullen.”

U bent hier