h

Tekorten bij Bureau Jeugdzorg vragen om politieke keuze

7 november 2007

Tekorten bij Bureau Jeugdzorg vragen om politieke keuze

De statenfractie van de SP in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de tekorten bij Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Deze week bleek uit een artikel uit het Leidsch Dagblad dat er in de regio Leiden voor het eerst een tekort is aan gezinsvoogden. Bovendien kampt Bureau Jeugdzorg met een financieel tekort van 4 miljoen euro. "Het zijn schokkende gegevens waar ik Gedeputeerde Staten meteen uitleg over heb gevraagd," zegt SP statenlid Eva de Bakker. "Uit de antwoorden blijkt dat Gedeputeerde Staten geen extra geld wil vrij maken en dus wegkijken. Erg teleurstellend in een tijd waarin de wachtlijsten groeien, kinderen onterecht in een gevangenis zitten en er een tekort is aan verschillende behandelplaatsen." Volgens de verantwoordelijk gedeputeerde mevrouw Van der Vondervoort ligt het aan het Rijk dat er geen geld is, want de landelijke doeluitkering loopt achter bij de vraag. "Ik heb niet meer, dus kan ik niets uitgeven," stelt zij. De Bakker (SP) is het er niet mee eens: "Het is een politieke keuze om niet meer geld te investeren in jeugdzorg. De provincie is niet arm, het is een kwestie van keuzen maken, desnoods uit andere budgetten. Dat is nodig omdat de vraag naar jeugdzorg nog altijd groeiende is."

In de regio Leiden groeit de vraag naar gezinsvoogden zelfs harder dan in de rest van de provincie. De SP heeft GS om uitleg gevraagd. Gedeputeerde Van der Vondervoort (PvdA) is wel in overleg met Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland om te kijken waar de extremere groei in het noorden vandaan komt. "Maar tot nu toe heb ik daarover onvoldoende kennis," aldus Van der Vondervoort. Zij zal later met informatie hierover komen, op aandringen van SP.

U bent hier