h

Zwangere meiden en tienermoeders hebben hulp nodig, provincie kijkt weg

16 november 2007

Zwangere meiden en tienermoeders hebben hulp nodig, provincie kijkt weg

Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2008 heeft de SP statenfractie moties ingediend over jeugdzorg. Gedeputeerde Staten werden in een motie gevraagd wat de omstandigheden voor jonge moeders en zwangere meiden zijn en hoe deze kunnen worden opgelost. Eva de Bakker, SP-woordvoerder jeugdzorg: “Gelukkig gaat het met veel zwangere meiden of heel jonge ouders met kinderen goed, maar er is ook een deel dat tussen wal en schip valt. De politiek moet weten wat er speelt, zodat problemen als huisvesting of opvang kunnen worden opgelost! Maar een ruime meerderheid in de provincie steunt enkel de intentie en stemde toch tegen de motie. Dat is wegkijken en daar heeft niemand iets aan .” “Momenteel is er geen ‘probleemeigenaar’ voor zwangere meiden of jonge moeders met problemen en dus gebeurt er weinig. Grote steden hebben wel opvangmogelijkheden, maar in andere gemeenten is er niets, terwijl er –volgens geluiden uit het werkveld- wel behoefte aan is. Niemand lijkt op dit moment verantwoordelijke te (willen) zijn. Volgens mij is het een bovenregionaal probleem en dus is er een rol voor de provincie.” Alle collegepartijen; PvdA, VVD, ChristenUnie/SGP en CDA waren het oneensde SP. Alleen GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren steunden de motie.

Er is geen registratiesysteem, terwijl cijfers uit een rapport van JSO (expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding) spreken over 1300 jonge vrouwen in Zuid-Holland die voor hun 20ste jaar hun eerste kind hebben gekregen.

Volgens de SP kan de provincie de omstandigheden voor zwangere meiden en jonge moeders verbeteren door gemeenten en rijk aan te jagen om met oplossingen te komen. De Bakker: “Als we de handen ineen slaan kunnen we veel bereiken. Hulp, opvang, informatie en geschikte huisvesting, daar gaat het om.”

Samen met GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren heeft de SP geprobeerd het budget voor jeugdzorg structureel te verhogen. Helaas stuitte ook dit voorstel op de coalitie partijen, die weigeren er meer geld voor uit te trekken ondanks de misstanden.

U bent hier