h

Avondklok voor reizigers Merwede Linge Lijn

10 december 2007

Avondklok voor reizigers Merwede Linge Lijn

Op 9 december is de nieuwe dienstregeling van Arriva op de Merwede Linge Lijn ingegaan. In deze dienstregeling staat dat op woensdag er na 10 uur s`avonds geen treinen meer rijden op de Merwede Linge Lijn. De verslechtering is een gevolg van het onderhoud dat Prorail aan het spoor gaat uitvoeren.De reizigers worden hier de dupe van, de SP in de Provinciale Staten vindt dat onacceptabel.
SP Statenlid Lies van Aelst: “De provincie wil graag hoogwaardig openbaar vervoer, maar als een complete regio na 10 uur ’s avonds niet meer pet trein bereikbaar is kun je daar natuurlijk amper van spreken.” De SP in Zuid-Holland vindt dat ontoelaatbaar, want de provincie heeft toen Arriva de Merwede Linge Lijn in gebruik nam harde eisen gesteld aan de bereikbaarheid. De treinen moeten tot 12 uur ‘s nachts rijden.

De SP vreest dan ook dat de nieuwe dienstregeling er voor zal zorgen dat meer mensen kiezen voor de auto in plaats van de trein. Verder hebben de mensen die niet kunnen kiezen geen alternatief. De SP zal deze week opheldering vragen aan Gedeputeerde Staten.

“In de concessie staat heel duidelijk wanneer de treinen moeten rijden. Als Arriva door onderhoudswerkzaamheden van Prorail geen treinen kan laten rijden, dan moet het provinciebestuur met Arriva en Prorail naar een oplossing zoeken. We kunnen de reizigers niet in de kou laten staan!" aldus van Aelst.

U bent hier