h

Meldpunt Bureaucratie in de jeugdzorg.

17 december 2007

Meldpunt Bureaucratie in de jeugdzorg.

De vele formulieren die je moet invullen en de talloze rapporten: bureaucratie is een veel gehoorde klacht binnen jeugdzorg. Ben je werkzaam in de jeugdzorg en loop je op tegen die bureaucratie? Ben je ooit met de hulpverlening van jeugdzorg in aanraking gekomen en heb je ideeën of klachten over bureaucratie? De SP wil graag de bureaucratie aanpakken, maar daar is jouw hulp bij nodig! Wij horen graag jouw ervaringen, ideeën of aanbevelingen zodat de bureaucratie kan verminderen. Vul hier het formulier in. Dat kan tot maart 2008. Naast het meldpunt staat in het rapport JU!ST JEUGDZORG de volgende aanbeveling om de bureaucratie te verminderen:

‘Hoe het teveel aan bureaucratie het beste kan worden bestreden, weten de werkers in de jeugdzorg zelf het beste. Zeggen dat er geen dubbel werk gedaan moet worden, is een open deur en lost het aantal formulieren niet op. Wat het aantal formulieren wél kan beperken is een verandering van cultuur richting de jeugdzorgsector. Momenteel moet een medeweker in de jeugdzorg zich voor te veel zaken schriftelijk verantwoorden en zijn er strikte regels aan trajecten. Als de politiek meer vertrouwen zou tonen in de sector en minder schriftelijke rapportages zou verlangen tussen de instellingen en BJZ, zonder dat dit ten koste gaat van de communicatie, kan het aantal formulieren verminderen

U bent hier